Назад

Участие на БТПП в Срещата на върха "Един пояс, един път"През настоящата седмица в рамките на два дни се проведе онлайн ежегодната Среща на върха „Един пояс, един път“, организирана съвместно от Правителството на специалния административен район на Хонконг и Съвета за развитие на търговията на Хонконг (HKTDC).

Инициативата е водеща международна платформа, насочена към предприемачи и международни компании, търсещи нови възможности за бъдещо сътрудничество по така наречения „Един пояс, един път“.

От самото си начало през 2016 г. събитието събира висши правителствени служители и водещи бизнес лидери от страни и региони, за да се обменят ценни идеи за многостранно сътрудничество и да се проучат потенциални бизнес възможности.

Тазгодишната шеста Среща на върха привлече повече от 18 000 зрители от над 80 страни и региони, като в работата й се включи и екип от Българската търговско-промишлена палата - председателят на БТПП Цветан Симеонов и експерти от дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”.

България е важен център на сътрудничеството на Балканите в рамките на Инициативата  „Един пояс, един път“ и се явява най-краткият път, свързващ Китай с Европа, което прави страната ни най-изгодната входна врата на Китай за Европейския съюз.

В периода 2016-2022 гг. Палатата е организирала редица двустранни и многостранни събития, срещи и обучения с оглед предоставяне на актуална икономическа информация на китайските компании за улесняване на търговско-икономическото партньорство.

Целта на организираните от БТПП инициативи е облегчаване на търговския и инвестиционен обмен и стимулиране дейността на китайските инвеститори.

Понастоящем се полагат усилия за реализирането на важни съвместни проекти, планирани с китайските партньори в рамките на Инициативата: откриването на пряка въздушна линия София-Пекин и на клон на китайска банка у нас, както и изграждане  на Българо-китайски център за научни изследвания и иновации в България.

На всички международни форуми Палатата е поддържала становището, че сътрудничеството в областта на иновациите, съвместното поддържане на стабилни глобални индустриални вериги и вериги за доставки, както и осъществяването на задълбочен и широк културен обмен, трябва да бъдат приоритетни.

Паралелно с това GS1 - Китай и Китайската митническа администрация/агенция (General Administration of Customs, GAC) са започнали проект за въвеждането на уникалната идентификация с GTIN на стоките, подлежащи на митническо деклариране при внос и износ в страната.

Проектът е част от инициативата „Един пояс, един път“ и си поставя за цел да работи за подобряване на инфраструктурата и реформиране на процесите при обработката на документи при внос и износ в страната, модернизация, облекчаване на международната търговия, намаляване на таксите при бързооборотните стоки.

Програмата на Срещата включваше презентации и дискусии на международни експерти в различни панели по важни актуални въпроси и проекти на Инициативата като:  синергии между „Един пояс, един път“ и района на Големия залив; глобална визия Международни стандарти и предимства на Китай, политически диалог: стимулиране на растежа чрез партньорство и сътрудничество.

Бе проведена Бизнес пленарна среща: „Сътрудничество за светла нова ера“ и няколко тематични сесии относно ролята на  Хонконг като водещ център за разрешаване на спорове по „Един пояс, един път“; Хонконг като център за управление на риска в подкрепа на инициативата Национална стратегия за пояс, един път; как дигитализацията движи GBA и развитието на пояса и пътя; стремеж към устойчиво бъдеще: Ролята на финансирането на прехода и др.

 


01.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад