Назад

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗНОСИТЕЛИТЕ!Българската търговско-промишлена палата е единствената международно призната организация в РБългария, акредитирана от Международната търговска камара – Париж да издава и заверява сертификати за произход на стоки. В унисон с политиките на МТК Париж и в изпълнение на целите си за въвеждане и прилагане на съвременни методи и форми на работа, БТПП започва издаване на сертификати за произход на стоки, съдържащи генериран QR код.

 

Това ще създаде по-голяма сигурност в търговските взаимоотношения, ще позволи по-прецизен контрол и пресичане на опити за фалшификации.

БТПП отпечати нови формуляри на сертификати за произход на стоки, които могат да бъдат закупени от касата на БТПП – гр. София, ул. „Искър“ № 9 или от РТПП/К https://www.bcci.bg/telephones/regional .

 

При наличие на останали кочани на закупени формуляри на сертификати за произход по стария образец, същите ще бъдат заменяни с нови без разход, при връщането им в БТПП или от РТПП/К

Няма промяна в правилата и изискванията за издаване на сертификати за произход на стоки https://www.bcci.bg/tradereg-fordoc-bg.html

 

Издаването на сертификати с генериран QR код стартира от 22.08.2022 г.

 

В тази връзка, отново приканваме износителите, при попълване на формулярите на сертификати за произход на стоки да използват публичната част на Единния търговски регистър на БТПП http://newregister.bcci.bg/edipub/ .

 

Служителите на БТПП в София и в РТПП/К са преминали обучение и ще оказват помощ и съдействие на компаниите при възникване на въпроси и затруднения


18.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад