Назад

Половината фирми у нас са индексирали възнагражденията на служителите, заради повишените инфлационни нива

БТПП проведе експресно проучване, сред своите членове, във връзка със сериозно повишените нива на инфлацията и влиянието й върху пазара на труда. Анкетното проучване е доброволно и бе проведено в периода от 19.07.2022 г. до 29.07.2022 г.

Според участвалите в проучването, при близо 80% от предприемачите се отчита сериозно увеличение на цените на суровините и енергийните продукти. 1/3 от компаниите са отложили инвестиции, за да могат да компенсират нивата на инфлацията, а при над ¼ от фирмите оборотите са се увеличили, но размерът на печалбата им е намалял. При 21% от анкетираните се наблюдава намаление на числеността на персонала. Други посочват, че в следствие на инфлацията страната ни е загубила част от конкурентните предимства спрямо производители от ЕС.

 

 

53% от предприемачите са увеличили възнагражденията на служителите, за да могат да посрещнат увеличените цени на стоките и услугите. Данните потвърдиха притесненията от възникване на необходимост от увеличение на работните заплати, изказани от 51% от представителите на българския бизнес в хода на експресното проучване от юни тази година за очакванията от присъединяването на България към Еврозоната >> ТУК, а също и опасенията на 61% от участниците в Европейското икономическо проучване 2022 на Европалати по същия повод >> ТУК.

При половината от предприемачите ръстът на възнагражденията е между 5% и 10%. 24% от предприятията са увеличили възнагражденията с изпреварващ ръст, над инфлацията към юни 2022, която е в размер на близо 17% или с нейния размер. Според 9% от респондентите, увеличението е в размер на 3.3% - колкото е и инфлацията за 2021 г., но това е и политика на отделни предприятия – да индексират възнагражденията, в началото на всяка година, със средногодишния размер на инфлацията, която през 2022 г. се очаква да достигне нива около 12%.

 

Бизнесът изразява сериозни притеснения по отношение на бъдещото развитие на инфлацията у нас и в Европа. Според някои кризата едва сега започва. 66% от предприемачите не очакват инфлацията да се възвърне скоро на предкризисните нива, а над 20% посочват, че очакват тя сериозно да намалее при стабилизиране на политическата обстановка у нас или при приключване на войната в Украйна. Едва 2% очакват инфлацията да се възстанови до търпими нива към края на годината.


09.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад