Назад

БТПП започва нов проект за насърчаване на предприемачеството и иновациите във висшето образование

В края на м. юли 2022 г. Палатата участва в откриващата среща на партньорите по проект HIVE (HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship), който е с продължителност от 24 месеца и се изпълнява в рамките на Инициативата за висше образование (HEI), с участието на 8 партньорски организации от 7 страни – Австрия, България, Латвия, Португалия, Турция, Франция и Чехия.

Проектът цели да подобри сътрудничеството между бизнеса и висшите училища, като развие капацитета на партньорите чрез обмен на опит и добри практики в сферата на иновациите и разработване на учебни програми за нови форми на предприемачество, свързани със цифровизацията и устойчивото икономическо развитие.

Основните дейности, предвидени в рамките на проекта, включват подпомагане на институциите за висше образование чрез обмен на експертиза и обучение; предоставяне на достъп до иновационната екосистема на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); разработване на иновационни планове за действие, допълващи нуждите на отделните институции за висше образование. 

Сред очакваните резултати от проекта са: насърчаване на капацитета за предприемачество и иновации на институциите за висше образование; развитие на способността им за иновации чрез предлагане на решения на належащи глобални предизвикателства; насърчаване на предприемаческия талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа.

БТПП ще продължи да предоставя редовно информация за изпълнението на дейностите по проекта. За повече подробности можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553 и ел. поща: projects3@bcci.bg


09.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад