Назад

Национално представителните организации на работодателите проведоха среща с министъра на финанситеРаботодателските организации проведоха среща с новия служебен министър на финансите - Росица Велкова-Желева, в рамките на която бяха представени най-важните приоритети на министерството, по които ще се работи в следващите два месеца. От страна на БТПП в срещата участваха главния секретар на Палатата Васил Тодоров и Благовеста Джабирова – експерт в отдел „Икономически анализи и политики“

Като задачи с първостепенно значение министърът на финансите посочи осигуряването на средства за провеждане на изборите, събираемост на приходите и гарантиране на ликвидност, за да се осигури изпълнението на бюджета за 2022 г.  Министерството ще подготви и базов бюджет за 2023, който да послужи на следващия редовен кабинет за по-бързото изработване на проектобюджета за следващата година.

Като голям напредък министърът определи и заявката за първо плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), която вече е във финален етап на подготовка.  От министерството очакват, че в началото на ноември 2022 г. ще постъпи и първото плащане по Плана, след като премине двумесечния срок за оценка.

Министър Велкова побърза да успокои бизнеса, че се предвижда от 15 август да започнат да се изплащат компенсациите за небитовите потребители на ел. енергия за месец юли. Компенсациите се очаква да продължат да бъдат изплащани до края на настоящата година.

Сред другите приоритети на министерството на финансите са подготовката на второ искане за плащане по НПВУ, подготовка за членство в ОИСР и влизане в Еврозоната, като за целта министерството се ангажира да продължи с плана за въвеждане на еврото.

От своя страна работодателските организации запознаха министъра с основните проблеми пред компаниите и бизнеса в България. Единодушното мнение на представителите на бизнеса е, че предприятията се нуждаят от сигурност и предвидимост при доставките на газ, електричество и други енергийни продукти, които се използват от индустрията. По темата за запазване на данъчната система в България министерството и работодателите изразиха единодушие да не се променя нормативната уредба, освен в частта на транспониране на европейски директиви


12.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад