Телефонен указател на БТПП

Aктуализация: 01.06.2018


1058 София, ул. Искър, 9
Виртуален тур в сградата на БТПП

Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09
E-mail: bccibcci.bg


Име директен офис в БТПП E-mail
EКСПЕРТИ на БТПП с месторабота в РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Благоевград
Лиляна Попова 073/ 88 50 17
Факс: 73/ 88 50 18
palata_blabv.bg
lilipopoabv.bg
Благоевград 2700 ул. Т. Александров, 23, 6-ти етаж, ст. 62 - 64
Бургаска търговско-промишлена палата
Гергана Станева 056/ 81 63 45
Факс: 56/ 81 01 30
tradereg_bsabv.bg
Бургас 8000, п.к. 111 ул. Булаир 9, ет. 1
Варненска търговско-индустриална камара
Божил Божилов 052/ 61 21 73
Факс: 52/ 61 21 46
officevcci.bg
Варна 9000, бул. Приморски, 135
Търговско-промишлена палата-Велико Търново
Росен Иванов 062/ 60 50 14 ccivtabv.bg
Велико Търново 5000, ул. Любен Каравелов, 42, За корепонденция: Централна поща П.К. 33
Видинска търговско-промишлена палата
Нина Нинова 094/ 60 05 56
Факс: 94/ 60 05 66
officevdcci.bg
Видин 3700 ул. Цар Александър ІІ, 19-21, П.К. 157
Търговско-промишлена палата - Враца
Галина Гаврилова 092/ 66 02 71 cci-vronline.bg
Враца 3000, ул. Христо Ботев 24, П.К. 267
Габровска Търговско-промишлена палата
Ганка Бакалова-Христова 066/ 80 31 42, 80 41 83
Факс: 66/ 80 41 83
bakalovachamber-gabrovo.com
Габрово 5300, пл. Брянска 30
Търговско-промишлена палата - Гоце Делчев
Цветомира Къркъмова 0751/ 6 08 80 gdccimail.bg
Гоце Делчев 2900, ул. Александър Стамболийски, 11
Търговско-промишлена палата - Добрич
Герман Германов 058/ 60 14 71
Факс: 58/ 60 14 34
ccidobrich.net
Добрич 9300, ул. България , 3, П.К. 182
Казанлъшка Търговско-промишлена палата
Йордан Игнатов
Боряна Йорданова
0431/ 6 26 35
Факс: 431/ 6 26 35
kzcci.chairmangmail.com
officekzcci-bg.org
Адрес за кореспонденция:
Казанлък 6100, бул. Ал. Батенберг 12 - партер, моб.тел. +359 888 587 862

Адрес седалище:
Казанлък 6100, ул. Стара река 2, Д.К. Арсенал, офис 101
Кърджалийска Търговско-промишлена палата
Галина Гогова 0361/ 5 79 97
Факс: 361/ 5 79 97
ccikardjali.com
kjlccibcci.bg
Кърджали 6600, ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
Кюстендилска Търговско-промишлена палата
Блага Кирилова 078/ 55 13 70, 55 13 70
Факс: 78/ 55 13 70
kncciesnet.bg
ani8101abv.bg
Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител 168, ет. 3
mail: tpp_kyustendil@abv.bg
Търговско-промишлена и земеделска палата–Ловеч
Камелия Димитрова 068/ 60 03 67
Факс: 68/ 60 03 67
office.lovechtpzp.org
Ловеч 5500, ул. Иван Драсов, 7
Търговско-промишлена палата-Монтана
Светлана Людмилова 096/ 30 01 88 mtppabv.bg
svetla1abv.bg
Монтана 3400, бул. Трети март, 41, ет. 5 офиси 3-4 (сградата на здравната каса)
Пазарджишка Търговско-промишлена палата
Цветанка Янакиева 034 / 94 04 95, +359 88 646 47 95 yanakieva.tsvetankagmail.com
Пазарджик 4400, ул. Цар Шишман 2, ет. 2, офис 6
Пернишка Търговско-промишлена палата
Евелина Ананиева 087/ 812 34 28 ptppabv.bg
Перник 2300, ул. Тунджа, 16, партер
Търговско-индустриална камара - Плевен
Даниела Пенева 064/ 80 30 03
Факс: 64/ 80 30 04
plcci_plevenabv.bg
Плевен 5800, ул. Александър Стамболийски, 1, ет. 3
Търговско-промишлена камара - Пловдив
Мирослава Енчева-Моллова 032/ 90 89 90
Факс: 32/ 90 89 83
officepcci.bg
Пловдив 4003, ул. Самара, 7, ет. 2, офис 6
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград
Милко Кузманов 084/ 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
Факс: 84/ 66 02 49
rtpzkmail.bg
Разград 7200, ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 26
Русенска Търговско-индустриална камара
Мари Попова 082/ 82 58 78
Факс: 82/ 82 58 73
marircci.bg
Русе 7000, бул. Фердинанд 3 A, ет. 1, П.К. 484
Силистренска Търговско-промишлена палата
Станка Лазарова 086/ 82 04 98
Факс: 86/ 82 04 98
sccimbox.contact.bg
stlazarovaabv.bg
Силистра 7500, ул. Патриарх Дамян, 5
Сливенска Търговско-промишлена палата
Веселина Василева 044/ 62 36 01, 62 37 18
Факс: 44/ 62 37 18
slccibcci.bg
sliven.chambergmail.com
Сливен 8801, пл. Александър Стамболийски, 1, ет. 7, П.К. 1213
Смолянска Търговско-промишлена палата
Рабие Кьосева 0301/ 6 20 55
Факс: 301/ 6 20 54
smccimbox.digsys.bg
Смолян 4700, Общински съвет, П.К. 44
Търговско-промишлена палата-Стара Загора
Светослава Павлова 042/ 62 62 97
Факс: 42/ 62 60 33
sstoilovachambersz.com
Стара Загора 6000, ул. Г. С. Раковски, 66
Търговско-промишлена палата - Търговище
Оля Иванова 0601/ 8 93 35, 6 20 08, 6 34 77
Факс: 601/ 6 20 08
tpp_tabv.bg
tsccibcci.bg
Търговище 7700, ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
ХасковскаТърговско-промишлена палата
Катя Атанасова 038/ 66 11 12, 66 55 02
Факс: 38/ 66 55 02
hccibcci.bg
haskovoccigmail.com
6300 Хасково, ул. Цар Освободител, 4
Търговско-промишлена палата – Шумен
Галя Христова 054/ 80 03 60
Факс: 54/ 80 03 61
shccibcci.bg
Шумен 9700, ул. Съединение, 71, П.К. 203
Ямболска Търговско-промишлена палата
Татяна Балъкчиева 046/ 66 29 39
Факс: 46/ 66 50 11
yccibggmail.com
Ямбол 8600, ул. Раковска, 1, П.К. 291