Телефонен указател на БТПП

Aктуализация: 11.10.2021


1058 София, ул. Искър, 9
Виртуален тур в сградата на БТПП

Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09
E-mail: bccibcci.bg


Име директен офис в БТПП E-mail
EКСПЕРТИ на БТПП с месторабота в РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Благоевград
Л. Попова 073/ 88 50 17
Факс: 73/ 88 50 18
palata_blabv.bg
lilipopoabv.bg
Благоевград 2700 ул. Т. Александров, 23, 6-ти етаж, ст. 62 - 64
Бургаска търговско-промишлена палата
Г. Станева 056/ 81 63 45
Факс: 56/ 81 01 30
tradereg_bsabv.bg
Бургас 8000, п.к. 111 ул. Булаир 9, ет. 1
Варненска търговско-индустриална камара
Б. Божилов 052/ 61 21 73
Факс: 52/ 61 21 46
officevcci.bg
Варна 9000, бул. Приморски, 135
Търговско-промишлена палата-Велико Търново
Р. Иванов 0888 777 256 ccivt.mailgmail.com
За кореспонденция: Велико Търново 5000 ул. Никола Габровски, 5, ет. 4
Видинска търговско-промишлена палата
Н. Нинова 094/ 60 05 56
Факс: 94/ 60 05 66
officevdcci.bg
Видин 3700 ул. Цар Александър ІІ, 19-21, П.К. 157
Търговско-промишлена палата - Враца
В. Цветков 092/ 66 02 71 cci-vrcci-vratsa.org
Враца 3000, ул. Христо Ботев 24, П.К. 267
Габровска Търговско-промишлена палата
Г. Бакалова-Христова 066/ 80 31 42, 80 41 83 bakalovachamber-gabrovo.com
Габрово 5300, пл. Брянска 30
Търговско-промишлена палата - Гоце Делчев
Ц. Къркъмова 0751/ 6 08 80 gdccimail.bg
Гоце Делчев 2900, ул. Александър Стамболийски, 11
Търговско-промишлена палата - Добрич
Г. Германов 058/ 60 14 71
Факс: 58/ 60 14 34
ccidobrich.net
Добрич 9300, ул. България , 3, П.К. 182
Казанлъшка Търговско-промишлена палата
Б. Йорданова 0431/ 6 26 35
Факс: 431/ 6 26 35
officekzcci-bg.org
Адрес за кореспонденция:
Казанлък 6100, бул. Ал. Батенберг 12 - партер, моб.тел. +359 888 587 862

Адрес седалище:
Казанлък 6100, ул. Стара река 2, Д.К. Арсенал, офис 101
Кърджалийска Търговско-промишлена палата
Г. Гогова 0361/ 5 79 97
Факс: 361/ 5 79 97
ccikardjali.com
kjlccibcci.bg
Кърджали 6600, ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
Кюстендилска Търговско-промишлена палата
А. Александрова-Беловодска 078/ 55 13 70, 55 13 70
Факс: 78/ 55 13 70
tpp_kyustendilabv.bg
ani8101abv.bg
Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител 168, ет. 3
mail: tpp_kyustendil@abv.bg
Търговско-промишлена и земеделска палата–Ловеч
К. Димитрова 068/ 60 03 67
Факс: 68/ 60 03 67
office.lovechtpzp.org
Ловеч 5500, ул. Иван Драсов, 7
Търговско-промишлена палата-Монтана
С. Людмилова 096/ 30 01 88; 088/ 969 52 77 svetla1abv.bg
Монтана 3400, ул. Васил Левски, 20, ет. 2, офис 4
Пазарджишка Търговско-промишлена палата
Ел. Семерджиева 034 / 94 04 95, +359 883 56 60 50 semerdzhievaegmail.com
Пазарджик 4400, ул. Цар Шишман 2, ет. 2, офис 6
Пернишка Търговско-промишлена палата
Е. Ананиева 087/ 812 34 28 ptppabv.bg
Перник 2300, ул. Тунджа, 16, партер
Търговско-индустриална камара - Плевен
Д. Пенева 064/ 80 30 03
Факс: 64/ 80 30 04
plcci_plevenabv.bg
Плевен 5800, ул. Александър Стамболийски, 1, ет. 3
Търговско-промишлена камара - Пловдив
М. Енчева-Моллова 032/ 90 89 90
Факс: 32/ 90 89 83
officepcci.bg
Пловдив 4003, ул. Самара, 7, ет. 2, офис 6
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград
М. Кузманов 084/ 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
Факс: 84/ 66 02 49
rtpzkmail.bg
Разград 7200, ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 26
Русенска Търговско-индустриална камара
А. Генова 082/ 82 58 78
Факс: 82/ 82 58 73
agenovarcci.bg
Русе 7000, бул. Фердинанд 3 A, ет. 1, П.К. 484
Силистренска Търговско-промишлена палата
С. Лазарова 086/ 82 04 98, +359 878 87 04 64
Факс: 86/ 82 04 98
silistracciabv.bg
stlazarovaabv.bg
В. Радева 089/ 77 86 723 silistracciabv.bg
Силистра 7500, ул. Патриарх Дамян, 5
Сливенска Търговско-промишлена палата
В. Василева 044/ 62 36 01, 62 37 18
Факс: 44/ 62 37 18
slccibcci.bg
sliven.chambergmail.com
Сливен 8801, пл. Александър Стамболийски, 1, ет. 7, П.К. 1213
Смолянска Търговско-промишлена палата
Р. Кьосева 0876 765 664, +359 896 852 093 scciabv.bg
Смолян 4700, бул. България, № 72, етаж 1
Търговско-промишлена палата-Стара Загора
С. Павлова 042/ 62 62 97
Факс: 42/ 62 60 33
sstoilovachambersz.com
Стара Загора 6000, ул. Г. С. Раковски, 66
Търговско-промишлена палата - Търговище
О. Иванова 0601/ 8 93 35, 6 20 08, 6 34 77
Факс: 601/ 6 20 08
tpp_tabv.bg
tsccibcci.bg
Търговище 7700, ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
ХасковскаТърговско-промишлена палата
К. Атанасова 038/ 66 11 12 hccibcci.bg
haskovoccigmail.com
6300 Хасково, ул. Цар Освободител, 4
Търговско-промишлена палата - офис Шумен
Г. Христова 054/ 99 10 42 shccibcci.bg
Шумен 9700, ул. Съединение, 71, етаж 2, офис 17
Хр. Ранкова, организатор shccibcci.bg
Ямболска Търговско-промишлена палата
Т. Балъкчиева 046/ 66 29 39
Факс: 46/ 66 50 11
yccibggmail.com
Ямбол 8600, ул. Раковска, 1, П.К. 291