Назад

Среща между БТПП и ИКС към УНСС във връзка с необходимостта от повишаване на квалификациите на служителите в предприятията

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов проведе работна среща с директора на Института за следдипломна квалификация към УНСС проф. д-р Живко Драганов. На срещата присъства и Михаела Михайлова от Юридическата дирекция към БТПП.

Председателят на Палатата отбеляза успешното, вече десетки години сътрудничество с Института за следдипломна квалификация при УНСС. Двете организации в новите условия се нуждаят от взаимни контакти и нови инициативи. По време на срещата бяха обсъдени темите и идеите за разширяване на обученията на института, изготвяне на курсове с практическа насоченост от експерти в бизнеса и необходимостта от допълнителни квалификации и натрупване на практически знания от страна на ръководителите и служителите в предприятията.

Бяха обсъдени още възможности за участие в различни събития и конференции на страните, както и бъдещи възможности за работа по проекти за квалификации и преквалификации.

Двете организации бяха единодушни, че принципно обучителните планове и курсове трябва да са съобразени с нагласите и необходимостта на бизнеса от конкретни обучения за специалисти в браншове като банковото, митническото, застрахователното дело и др.

Бяха обсъдени и други възможности, тенденции и предизвикателства пред фирмите, породени от липсата на квалифицирани кадри, както и идеи за тяхното разрешаване.

С различните обучения от каталога на Института за следдипломна квалификация може да се запознаете тук.

 


18.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад