Назад

Правен форум на тема "Нови регулации, нови възможности"

На 29 юни в хотел Интерконтинентал в София се проведе правен форум, организиран съвместно от Българо-испанска търговска камара и Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.

Темите на форума бяха свързани с регулаторните изисквания към бизнеса, насочени към защита на правата на потребителите, гарантиране на човешките права, както и устойчиво развитие, съобразено с климатичните промени.

Гости и участници в събитието бяха представители на законодателната и изпълнителната власт, както и представители на бизнеса. На форума присъства и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

В първия панел на форума, модериран от главния управляващ съдружник на АД „Попов, Арнаудов и партньори“ - адв. Галин Попов, Димитър Маргаритов, зам.-министър на икономиката и индустрията и дългогодишен председател на Комисията за защита на потребителите, и адв. Христо Копаранов, ръководител на практиката по Защита на конкуренцията, съответствие и регулации в адвокатското дружество, разгледаха актуалните законодателни промени, свързани с гарантиране на потребителските права при онлайн търговия и при покупка на стоки с цифрово съдържание. По време на дискусията бяха обяснени някои особености на възприетия законодателен подход, които да помогнат на предприятията да се ориентират в усложняващото се потребителско право. Лекторите и гостите обсъдиха правата на потребителите и задълженията на търговците относно онлайн сайтове за търговия, както и относно новата забрана за двоен стандарт спрямо различните пазари. Димитър Маргаритов представи и предстоящите законодателни инициативи на министерството, които целят да засилят защитата на потребителите.

Адв. Емилиян Арнаудов, управляващ съдружник в правната кантора, представи на гостите новия европейски регламент, гарантиращ защитата на конкуренцията в случаите, когато между предприятия на различни нива в производството и търговията се сключват споразумения, които могат да увредят конкуренцията. Бяха дискутирани случаите, в които европейското право става по-строго към предприятията, но и тези, в които им дава допълнителна свобода. Участниците във форума се обединиха около извода, че както и промените в потребителското право, новият регламент е пряко насочен към адекватно регулиране на бизнес отношенията, сериозно променени в резултат на засилващата се дигитализация.

В рамките на втория панел от форума адв. Копаранов и адв. Попов коментираха проекта на Закон за защита на лица, подаващи сигнали за извършени нарушения и представиха на гостите задълженията, които се очаква да бъдат наложени на предприятията, за да осигурят на своите служители безопасна възможност да сигнализират за нередности. Дискутирани бяха проблемите, които могат да възникнат при прилагането на бъдещия закон и бяха представени механизми за запазване на анонимността на сигнализиращите лица, както и защитата на тези, които са обвинени в нарушения. В рамките на дискусията беше коментирано и предложението за директива, която ще предвиди задължения за предприятията, гарантиращи максимално зачитане на човешките права и опазване на околната среда. Обърнато беше внимание, че макар директивата още да не е приета, е добре бизнесът отрано да има предвид готвените промени, за да се подготви за тях.

Правният форум завърши с дискусия, свързана с новите възможности за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. В нея се включи народният представител Васил Стефанов, който е един от вносителите на последните законодателни изменения, целящи насърчаване използването на екологична енергия. Активно в дискусията участваха и представители на бизнеса и по-специално председателят на Сдружение Соларна академия България, Веселин Тодоров, които коментираха конкретни проблеми, с които се сблъскват и отправиха конкретни предложения към законодателната власт и към дейността на енергийния регулатор.

 


01.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад