Назад

Дигиталният маркетинг и нововъзникващите технологии – акцент в обучението в Ирландия

Атлантическият технологичен университет, един от най-големите на острова

Продължава обучението по дигитални умения, което се провежда в Ирландия в рамките на проект Smart Youth, финансиран по програма Erasmus+. По време на обучителната сесия фокус бе поставен на ролята на инструментариума на дигиталния маркетинг за създаването на успешен бизнес модел от млади предприемачи. Бе представен анализ на различните видове социални медии и избор на най-подходяща за конкретния бизнес: facebook, Instagram, linked in. Програмата включва и стъпките за организиране на дигитална маркетинг кампания. Нововъзникващите технологии - изкуствен интелект (AI), виртуална реалност, криптовалути, интернет на нещата (IoT), индустрия 4.0 и роботика – бяха представени от гледна точка на ролята им за развиване на успешен бизнес от стартиращи предприемачи.

Мероприятието продължи с посещение на различните факултети на Атлантическия технологичен университет (ATU)   в Летъркени, основан  през 1971г. Университетът е един от най-големите на острова с площ от 18 000 кв.м и обучава понастоящем над 20 000 студенти по 63 магистърски специалности. Обучителната институция предлага широка гама от курсове по инженерни специалности и информационни технологии, наука, здравеопазване и бизнес.

По време на партньорската среща бяха обсъдени и предстоящите дейности по проекта, срокове за изпълнение и подготовка на отчетна документация. Бяха коментирани задълженията по организацията на онлайн пилотно обучение през есента, в което ще вземат участие млади предприемачи с цел повишаване на дигиталните им умения. Партньорите обсъдиха и варианти за подготовка на бъдещи съвместни проектни предложения в областта на дигитализацията.  

 


28.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад