Назад

Проект на БТПП цели да подобри цифровите умения на предприемачите в селския туризъм

Палатата бе домакин на първата работна среща на партньорите по проект Storydoers (Digital Story Doing for Local Tourism), която се проведе на 28-29 юни.

Сред основните теми, обсъдени по време на срещата, бяха резултатите от проведеното проучване за определяне на нуждите и нивото на цифровизация на МСП от селския туризъм и предстоящото разработване на обучителни модули за повишаване на цифровите умения на предприемачите от туристическия сектор.

Ще бъдат разработени 16 кратки интерактивни модула, фокусирани върху представяне на различни приложения и инструменти за управление и поддържане на уебсайт и социални медии; готови образци за създаване на уебсайт, които са лесни за ползване; онлайн платформи за дизайн на промоционални и рекламни брошури, дипляни и др. информационни материали; канали за комуникация с клиенти и промотиране на предлаганите продукти и услуги, като туристически платформи и социални медии; възможности за включване в туристически онлайн общности и др. След изготвянето им, обучителните материали ще бъдат преведени на български език и ще са достъпни за безплатно ползване от заинтересованите страни.

Проектът е насочен към намиране на решения на двете основни предизвикателства, пред които са изправени представителите на селския туризъм, а именно по-слабо развитата дигитална инфраструктура и липсата на основни умения и знания за реализиране на пълния потенциал, предлаган от цифровите технологии.

Основните целеви групи на проекта са местни предприемачи в сферата на селския туризъм (туроператори и туристически агенти, семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, селски стопанства, пекарни, пивоварни и др.), посреднически организации, бизнес инкубатори и др.

БТПП ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности по проекта. За повече подробности, можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел.: 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg

-------

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ и е с продължителност от 2 години. В консорциума участват шест партньорски организации от пет страни – Австрия, България, Белгия, Испания и Италия. Сред основните цели на проекта са: насърчаване цифровизацията на местния туристически сектор в селските райони; подобряване на цифровите умения за използване на различни социални мрежи и платформи; по-голямо ангажиране на местната общност; развитие на устойчив туризъм.

 

 


30.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад