Назад

Първа работна среща на партньорите по проект “RemoteNET”На 27 и 28 юни т.г. в Истанбул се провежда първата работна среща на партньорите по проект “RemoteNET”.  Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 4 страни – България, Испания, Италия и Турция. БТПП е сред партньорите и нейни представители участват в срещата. Целта на проекта е да подобри цифровите умения на служителите, необходими за дистанционна работа, както и да допринесе за преодоляване на отрицателните последствия от новия начин на работа, а именно   стрес, изолация,  нарушаване на баланса между служебните ангажименти и личния живот и др.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта са:

  • разработване на цифрова платформа с полезна информация и приложения за използване в условията на организиране на работата чрез „виртуален офис“;
  • организиране на безплатни онлайн курсове на обучение, свързани с повишаване на цифровите умения, необходими при работа от разстояние;
  • изготвяне на интерактивен наръчник за здравословен труд при дистанционна работа.

По време на срещата се обсъждат предстоящите задачи, свързани с успешното провеждане на проучването с участието  на работещи и мениджъри и провеждането на  дискусионни форуми с „фокус групите“ в България, Италия, Испания и Турция, с цел разработването на  обучителни модули и  материали, както и предложения за промени в трудовото законодателство, които максимално да отговарят на новите условия на работа  при дистанционен режим, наложен от пандемията.

За целите на проучването са разработени два кратки онлайн въпросника, които са достъпни на следните линкове: https://www.onlineanketler.com/s/BCCI ; https://www.onlineanketler.com/s/SMEBCC

Първата анкета е насочена към наетите служителите и цели да определи нуждите от цифрови умения, ергономично дистанционна работно място и неговата техническа обезпеченост, както и  социална  подкрепа на работещите дистанционно. Другият въпросник е предназначен за мениджъри и има за цел да проучи настоящата ситуация и организационните нужди на компаниите по отношение на дистанционната работа.

Въпросниците са анонимни и попълването им отнема не повече от 10 минути. БТПП разчита на активното участие на своите членове в проучването, чието мнение би имало съществен принос за разработването на качествени информационни и учебни материали и промени в трудовото законодателство, съобразени с нуждите на българския бизнес по отношение на дистанционния начин на работа.

Палатата ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности по проекта. Повече подробности можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на ел. поща: projects3@bcci.bg, тел. 02 8117 553.

 

 


27.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад