Назад

110 години от рождението на бележития български юрист Живко Сталев бяха отбелязани с две нови издания

На 16.05.2022 г., в сградата на  БТПП, ул. Искър № 9, се проведе възпоменателна среща по повод 110 години от рождението на проф. д-р Живко Сталев, един от най- видните юристи на XX век.

Колеги, приятели и ученици си припомниха за бележития учен и човек проф. Сталев.

В разговора, посветен на живота и професионалните успехи на Ж. Сталев, взеха участие синът му – известният юрист и дипломат Стоян Сталев, проф. Васил Мръчков, бивш директор на Института по правни науки към БАН, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Арбитражния съд към БТПП – дългогодишният върховен съдия и бивш член на Конституционния съд Благовест Пунев, зам.-председателят на Върховния касационен съд и бивш член на арбитражната колегия на АС при БТПП Евгений Стайков, арбитърът Станимир Цоцов. както и проф. д-р Иван Тодоров  - издател, юрист и филантроп, благодарение на когото чрез издателство „Сиела“ читателите имат възможност да се докоснат отново до  книгите на проф. Сталев.

Стоян Сталев напомни любимата максима на баща си – „Когато боговете искат да накажат някого, го лишават от чувство за мярка“ и подчерта  колко важно е чувството за мярка в сложната геополитическа ситуация, в която светът се намира в момента. 

Той благодари на издателство „Сиела“, с любезното съдействие на което бяха преиздадени монографиите „Сила на присъдено нещо в гражданския процес“ и „Нормативната сила на фактическото“.

Бе отправена благодарност и към бившия председател на Софийския районен съд Методи Лалов за бюста на проф. Сталев, поставен в една от новите сгради на съда. 

Всички участници си припомниха с голям респект и уважение за проф. Живко Сталев.

Проф. Сталев е с огромен принос за развитието на българското гражданско процесуално право, бележит учен, известен далеч зад границите на Република България.

Има изключително значима роля за приемането на законодателството в България в областта на арбитража и неговото възприемане като по–благоприятна алтернатива за компетентно, бързо и по-евтино разрешаване на търговски спорове  в сравнение с държавното правосъдие.

Беше изтъкнато, че ръководството на АС в лицето на проф. Живко Сталев е било в основата на демократизацията на арбитража и инициатор за създаване на други арбитражни институции. С изключителния принос на проф. Сталев правната уредба също е последвала световните постижения в тази област. Илюстрация за това е възприемането на уредбата на Модела – Закон на комисията на ООН за международния търговски арбитраж в нашия Закон за Международния търговски арбитраж още през 1988 г.,

В изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта основополагащия принос на проф. Сталев към арбитража у нас с думите: „Благодарение на него още през 1988 г. беше приет Законът за международния търговски арбитраж. Държави с големи претенции като Австрия го направиха 15 години по-късно. Очевидно е, че е имал визия за години напред“. 

Успешната политика през годините е давала и продължава да дава своите плодове. АС при БТПП запазва ролята си на водеща арбитражна институция, открояваща се сред всички останали, независимо от значителната конкуренция, появила се в годините на демокрацията. Изменил се е  броят на разглежданите дела и значимостта на разрешаваните спорове.

Въпреки трудностите, през които преминава икономиката на страната, Българската търговско-промишлена палата неотстъпно прави необходимото, за да поддържа на разположение на българските и чуждестранни стопански субекти един съвременен арбитражен съд.

Възпоменателната среща приключи с прожектиране на филма на Васил Чобанов за живота и научната дейност на Живко Сталев „Патриархът на правото", създаден по повод 100 – годишнината от рождението на професора.

Патриархът на правото трейлър

Патриархът на правото - Българска национална телевизия (bnt.bg)

 


17.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад