Назад

БТПП проведе поредица от семинари и срещи по проект STRONG

В София, Карлово, Бургас и Варна
В периода 9-12 май 2022 г. в България се проведe седмица за обмяна на опит по проект STRONG с партньори Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, Конфедерацията на норвежките работодатели /NHO/ и Норвежко-българската бизнес група /НББГ/.

Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на Програмата „Социален диалог - достойни условия на труд“.

Програмата предвиждаше 4 информационни семинара в София, Карлово, Бургас и Варна, свързани с представяне на норвежкия опит при осъществяване на тристранното сътрудничество, социалния диалог и „добри практики“  от дейността на норвежки фирми в областта на корпоративната социална отговорност /КСО/.

В семинарите и срещите участваха  Хенрик Мюнте, съветник на Президента на NHO, Мадлена Владимирова, представител на НББГ, и Наталия Дичева, координатор на проекта от страна на БТПП - водещ партньор по STRONG.

Семинарът на 9 май се проведе в Българската търговско-промишлена палата. Участваха над 20 експерти от национално представителните работодателски организации и синдикати,  представители на социалните партньори на местно ниво и големи фирми. Семинарът беше открит от Цветан Симеонов, председател на БТПП, а приветствие към участниците направиха  Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, и  Венцеслава Янчовска, почетен генерален консул на Кралство Норвегия.

Всички участници в семинара подчертаха, че тристранното сътрудничество и социалният диалог - с участието на представители на правителството, национално признатите работодателски  организации и синдикатите, има решаваща роля за преодоляване  на основните предизвикателства, пред които сме изправени – запазване на заетостта, подобряване условията на труд, достойно заплащане на работниците, повишаване на квалификацията и производителността на труда, както и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията.

Програмата продължи с посещение  в община Карлово, където се състоя работна среща с кмета на общината д-р Емил Кабаиванов и екип от експерти. По време на срещата г-н Мюнте представи норвежкия модел на социален диалог и тристранно сътрудничество. Бяха обсъдени добри примери в областта на колективното трудово договаряне и прилагането им в България. Д-р Кабаиванов представи опита на община Карлово при реализиране на международни инициативи и сътрудничество със сходни организации от Европа и света. Бе изтъкната ролята на град Карлово през годините като важно средище за културно и социално-икономическо развитие на страната.

Срещата приключи с връчване на сертификати на ученици, упражнили своя стаж в рамките на Junior Achievement България.

В град Карлово бе посетена  къщата-музей на Иван Грозев – първият председател на БТПП, съратник на Васил Левски и известен български индустриалец, възстановена и реставрирана със средства на Палатата, дарители и спомоществователи.

Семинарът в Бургас на 11 май бе открит от зам.-кмета на община Бургас Красимир Стойчев. В него взеха участие председателят на Бургаската търговско-промишлена палата Тодор Демирков, представители на  социалните партньори на местно ниво и водещи фирми от Бургаска област. Изтъкната бе ролята на  изпълняваните по линия на Норвежкия механизъм проекти за подобряване на социалния диалог, в рамките на които България има възможност да черпи опит и да прилага елементи от успешния норвежки модел на тристранно сътрудничество.

Семинарът във Варна бе открит от председателя на Варненската търговско-индустриална камара Иван Табаков. Той приветства г-н Мюнте и представи накратко ролята на социалния диалог за развитието на бизнес средата в региона на Варна. Срещата продължи с презентация на норвежкия опит и дискусия по отношение на системата за провеждане на социален диалог в Норвегия и ролята на работодателските организации и синдикати в нея.

Седмицата премина при голям интерес от страна на българските делови среди и се превърна в полезна инициатива за обмяна на добри практики и опит в социално-икономическия диалог.

Приложения:

Приветствие от Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика

Приветствие от Венцеслава Янчовска, почетен генерален консул на Кралство Норвегия

Презентация  на Хенрик Мюнте, съветник на Президента на NHO

Презентация на Миряна Александрова, изп. директор на НББГ

 


13.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад