Назад

Покана за уебинар на тема „Нови възможности за сътрудничество между България и Мароко“Българската търговско-промишлена палата, съвместно с дипломатическите мисии на България и Мароко в Рабат и София, организира уебинар на тема „Нови възможности за сътрудничество между България и Мароко“. Събитието ще се проведе на 16 май 2022г. от 15.00ч /EET/ в платформата Zoom.

В рамките на уебинара акцент ще бъде поставен на секторите: възобновяеми енергийни източници, автомобилостроене, текстил, фармация, електроника, селско стопанство и др.

Уебинарът е подходящ за: български фирми и предприемачи, които желаят да намeрят марокански партньори, да разширят контактите си с местни институции и компании, да проучат мароканския пазар. Работни езици на събитието: български-френски, с осигурен превод. При интерес за участие, моля да се регистрирате ТУК в срок до 13.05.2022г. Потвърдилите участници ще получат линк за свързване в Zoom.

За допълнителни въпроси: дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП, тел.: 02 8117 489 или e-mail: m.markova@bcci.bg.

Приложение: Проекто-програма
--------------------

Кралство Мароко е географски най-близкият съсед на Европа в Северна Африка. Страната има годишен брутен вътрешен продукт 113 млрд. щ.д (2022 г.) и 37 млн. жители. Мароко има относително либерална икономика. Основни промишлени производства са добив и преработка на фосфати (страната е сред най-големите световни износители), туризъм, хранително-вкусова промишленост, кожарство, текстилна промишленост и строителство. Мароко е петата по големина африканска икономика и важен политически и икономически партньор за ЕС. Съответно ЕС е най-важният търговски партньор на Мароко, заемайки около 65% от износа и 57% от вноса на страната. Стокообменът на България с Мароко  през 2021г. възлиза 217 млн. щ.дол., от които износ  114 млн. щ.д. и внос 103 млн. щ.д.

 

 

 


10.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад