Назад

Нови възможности за делово сътрудничество с Босна и Херцеговина

Предстои онлайн форум относно инвестиционните възможности в двете страни


 

Новоназначеният посланик на България в Босна и Херцеговина Валери Йотов посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

На срещата бе обсъдено доброто сътрудничество между БТПП и Стопанската камара на Босна и Херцеговина в рамките на дейността на Асоциацията на балканските палати – АВС.

Със задоволство бе констатирано, че двете палати поддържат добри отношения и по различни проекти, свързани с инициативата 17+1 “Сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа”.

Обсъдена бе настоящата ситуация, свързана с енергийната криза и възможностите за свързаност на газопреносните мрежи на двете страни. Констатирана бе съществуваща добра възможност за осъществяване на съвместни (joint venture) компании между бизнес партньори от двете страни и съвместното кандидатстване за получаване на европейско финансиране, базирано на опита на България като страна-членка на ЕС.      

Бе постигната договореност екипът на българското посолство в Сараево съвместно с БТПП да организира в близко бъдеще информационен онлайн форум относно възможностите за инвестиции в двете страни. БТПП допълнително ще информира своите членове и партньори за точния период на провеждане на събитието.

 


10.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад