Назад

Проведе се онлайн среща „Възстановяване на търговско-икономическите отношения между България и Кипър след ковид пандемията“

Бе отбелязан ръст на взаимния стокообмен през изминалата 2021г.
 

Събитието се организира от Българската търговско-промишлена палата съвместно с Кипърската търговско-промишлена палата, като участие в него взеха посланиците на двете страни, базирани в София и Никозия, както и над 70 представители на фирми и институции.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов  приветства участниците в събитието, а Мариана Танчева, директор „Европейска интеграция и европейски проекти“ представи информация за сътрудничеството на Палатата с партньори от Кипър. Акцент бе поставен върху услугите, които БТПП предлага в полза на бизнеса.

Н.Пр. Мариос Сава Кундуридис, посланик на Кипър в София, отбеляза, че през изминалата 2021г. се забелязва ръст в двустранния стокообмен, което е добър индикатор за търговско-икономическите отношения. Като потенциални сектори за сътрудничество след пандемията той маркира енергетика, иновации, нови технологии и др.

Н.Пр. Любомир Тодоров, посланик на България в Никозия, сподели, че  има засилен интерес за сътрудничество между компаниите от двете страни през последната година и този потенциал трябва да се използва.

Председателят на Кипърско-българската бизнес асоциация Андреас Питакас  представи основни данни за кипърската икономика, стимули за инвестиции, туризъм и други ключови сектори.

Юлиян Балчев, старши експерт от Българска агенция за инвестиции, представи бизнес климата и инвестиционните възможности в България.

 


13.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад