Назад

ОБРЪЩЕНИЕ до членовете на работодателските организацииДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото се обръщаме към Вас във връзка с насрочения за 18 май 2022 г. Национален протест „За сигурна енергия на достъпни цени“ със следните основни искания:

 1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия.
 2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета.
 3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.
 4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

Бихме искали да Ви информираме, че на проведена по-рано днес среща в Министерския съвет с министър-председателя Кирил Петков, с вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и с  министъра на енергетиката Александър Николов, беше договорено следното:

 1. За месеците май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;
 2. През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г.
 3. До края на настоящата седмица в Народното събрание да бъде внесен законопроект за изменения и допълнения на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия;
 4. През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.
 5. Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата.
 6. На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации.
 7. Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството.
 8. Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Във връзка с горното и с оглед факта, че по-голямата част от протестните ни искания получават удовлетворяващо решение, отлагаме насрочения за 18 май протест, но оставаме в протестна готовност, в случай, че в оптимално кратък срок обещанията на управляващите не се превърнат в нормативен факт.

С надежда очакваме и на утрешната среща по проблемите на транспорта да бъдат решени изключително сериозните проблеми на този икономически сектор.

Бихме искали да благодарим на всички Вас за подкрепата, тъй като вярваме, че обединението на бизнеса е изключително важно. Само обединени можем да браним интересите на икономическите оператори и да работим за по-добра и спокойна бизнес среда.

 

 


16.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад