Назад

Конференция по повод 30-годишнината на дипломатическите отношения България-Украйна

По повод 30-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Украйна Посолството на България в Украйна организира конференция, по време на която бе обсъдено състоянието на двустранното сътрудничество в различни сфери.

Събитието бе удостоено от присъствието на посланика на България в Киев Н.Пр. Костадин Коджабашев, посланика на Украйна в София Н.Пр.Виталий Москаленко, председателя на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков, представители на групите за приятелство в Парламента на България и на Украйна, министерства и академични институции от двете страни.

Председателят на  Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в панела на събитието, посветен на отношенията между двете страни в областите икономика, търговия  и туризъм.

Симеонов направи обзор на отношенията на БТПП с партньорски организации в Украйна – Украинската търговско-промишлена палата и Асоциацията на украинските индустриалци. Той представи поредицата от разменени визити на високо и бизнес равнище, както и спомена организираните бизнес форуми и срещи от двете търговски палати.

Изключително активно е сътрудничеството между България и Украйна през последните 10 години в икономическата област. С цел затвърждаване на тези връзки през 2012 г. при БТПП бе създадена Българо-украинска индустриална камара, която работи и до днес и инициира събития за подобряване на информационния и търговски обмен между двете страни.

В края на 2021 г. и при Украинската търговско-промишлена палата бе създадена сходна струкура – Украинско-българска търговско-промишлена палата, чиято основна цел е засилването на бизнес сътрудничеството с България като един от най-близките източноевропейски партньори на Украйна и разкриване на потенциала на бизнес сътрудничество между Украйна и България.

Стефан Софрониев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Украйна като модератор на икономическата сесия на конференцията посочи, че партньорството между компании от двете страни е изключително активно в секторите информационни технологии, транспорт, енергетика и др.

 Стокообменът бележи постоянен ръст през последните няколко години, като в момента е 1 млрд. щ.д. През 2020 г. вносът в България от Украйна е около 2% от общия внос, а износът към Украйна – над 1% от общия за страната. Стокообменът е достатъчно диверсифициран, в номенклатурата на износа и вноса има над 20 вида стоки и артикули, всеки от тях с повече от  1% принос за формирането на двустранната търговия. Добре представени в Украйна са стоките на хранително-вкусовата промишленост, произведени в България.

 Двете страни си съструдничат и в областта на инвестициите, като инвестираните средства от украински компании в нашата страна са над 150 млн.евро, а в страната са регистрирани повече от 1000 фирми с украинско участие. За добрите резултати способстват пълното сходство в културно-психологичен план, ниските данъци в България и фактът, че в Украйна е най-голямата българска диаспора в чужбина. Софрониев отбеляза и активните транспортни връзки между двете страни – сухопътни, въздушни и по вода.

Специално внимание по време на конференцията бе отделено на сътрудничеството в областта на туризма.

Председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков също сподели своето мнение по повод годишнината, като каза, че България винаги е била изключително близка, важна и интересна страна за Украйна. Черноморската страна се ориентира към общите европейски ценности и се стреми към тясно сътрудничество с България на всички нива.

България е най-големият търговски и икономически партньор на Украйна на Балканския полуостров. Новосъздадената смесена палата поема инициативата да осъществи през 2022 г. Ден на икономиката на Украйна в България и Ден на икономиката на България в Украйна. Подобни мерки ще помогнат за активиране на бизнеса в новите условия.

Двете национални търговски палати застават зад всички инициативи и предложения, които ще насърчат сътрудничеството и растежа на бизнеса в интерес на двете страни.

 


17.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад