Назад

Проведе се традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати

Бяха обсъдени общи проблеми и споделени добри практики


Проведе се традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати във виртуална среда. Събитието бе открито от председателя на Българската търговско-промишлена палата – Цветан Симеонов, който направи обзор на икономическата ситуация в страната, акцентирайки върху актуалните теми за цените на електроенергията и др. енергийни източници, предстоящите срещи на социалните партньори с представителите на правителството и др.

Информация за дейността на Палатата, анализи на икономическата среда и нови инициативи представиха експерти от БТПП. Благовеста Джабирова, експерт „Икономически анализи и политика“ запозна участниците с резултатите от проведеното Икономическо проучване на Европалати относно очакванията на бизнеса за 2022г., прогнози и основни предизвикателства. Ивайло Стоянов, експерт-юрист, представи информация за законодателната инициатива на БТПП и положените усилия на Палатата за промени в законодателството – както на национално, така и на европейско ниво.

Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ запозна участниците с програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и възможностите за участие на млади и опитни предприемачи, необходимите изисквания и начин за кандидатстване. БТПП като посредническа организация по програмата оказва пълно съдействие за кандидатстването и осъществяването на обмен.

В рамките на провелата се дискусия представителите на смесените палати имаха възможността да споделят проблеми, с които са се сблъсквали през 2021 г. – като необходимостта от улесняване на процедурите за получаване на разрешение за работа на граждани от трети страни, проблеми при преминаването на граничните пунктове и др. Обсъдена бе дейността на палатите в условията на ковид пандемията, новите услуги и дейности в полза на бизнеса, които са въвели, както и предстоящи инициативи.

На срещата присъстваха представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-гръцката търговско-промишлена палата,Унгаро-българската търговска палата, Българо-руската търговско-промишлена палата, Ирано-българската бизнес асоциация, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Българо – турската търговска и индустриална камара, Българо-азербайджанската търговско-индустриална палата и Българо -туркменистанската индустирално-търговска палата.

 

 


16.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад