Назад

За ново сътрудничество се договориха БТПП и катедра "Международни отношения" на УНССВ зала “Изток” на Българската търговско-промишлена палата председателят на УС Цветан Симеонов и доц. д-р Пламен Ралчев подписаха Договор за сътрудничество между БТПП и катедра "Международни отношения" към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Най-старата работодателска организация в страната с над 125-годишна история и първата катедра по международни отношения в България, която през 2021г. отбелязва 45 години от своето създаване, в лицето на своите ръководители създадоха нов мост между образованието и бизнеса, поставяйки във фокуса на внимание младите хора и икономизирането на външната политика и дипломация.

Договорът за сътрудничество е свързан със създаването на възможности за практическо обучение на студенти от катедра „Международни отношения“ на УНСС в областта на международните отношения, икономическата и бизнес дипломация, европейската политика, управлението на проекти и стратегически анализи.

„В отговор на новите реалности, учебната програма на катедра  „Международни отношения“ включва все повече дисциплини, свързващи икономиката и политиката. В тази връзка за нас ще бъде чест студентите ни да имат досег с практиката именно в Българската-търговско промишлена палата, както и представители на БТПП да бъдат гост-лектори в нашите аули“,  сподели доц. д-р Ралчев, ръководител на катедра "МО" към УНСС-София.

„В дейността си винаги сме насърчавали връзката между университетското образование и потребностите на бизнеса. БТПП е с отворени врати за талантливите млади хора и вярва, че инвестирането в техните умения дава своята добавена стойност за икономиката и обществото ни. С радост сме готови да споделяме и своя дългогодишен опит в бизнес дипломацията“, отбеляза Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП.

 


13.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад