Назад

Граждани на трети страни ще се обучават по програмa за професионална подготовка в рамките на проект IMMIJOBSВ периода 30 септември – 1 октомври 2021 г. в гр. Палермо, Италия се проведе четвърта работна среща на партньорите по проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

По време на срещата партньорите обсъдиха предстоящото представяне на разработения в рамките на проекта уеб портал с полезна информация и съвети за работодатели, които проявяват интерес към наемането на граждани на трети страни. Потребителите ще имат възможност да се запознаят с добри практики и успешни примери на бизнеси, които прилагат принципите на многообразие и приобщаване на работното място, както и да намерят контакти на организации, предоставящи подкрепа за интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда в България, Гърция, Италия и Швеция.

Сред другите основни теми, обсъдени по време на срещата, бяха предстоящите обучения за граждани на трети страни по адаптирани програми за професионална подготовка и предвидените за участниците в обученията стажове в местни фирми. Предвижда се 38 граждани на трети страни да вземат участие в обучението и стажовете, които ще се проведат в България в периода ноември 2021 г. – февруари 2022 г.

В предстоящите дейности ще се разчита на активно съдействие от страна на посредническите организации, насочени към интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда, които взеха участие в проведените по-рано през годината обучения.

Като координатор на информационните и комуникационните дейности по проекта, БТПП ще предоставя редовна информация за предстоящите обучения и събития. Повече подробности за предстоящите дейности по проекта можете да получите от Дирекция “Европейска интеграция и европейски проекти” на тел. 02 8117 553 или на ел. поща: projects3@bcci.bg

Проект IMMIJOBS се изпълнява в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕК, с участието на 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция. Основната цел на проекта е да развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално образование и обучение, както и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни.

 

 


06.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад