Назад

Заседание на Националния икономически съвет

Работодателите не подкрепят Националния план за възстановяване и устойчивост в представения вид


На 1 октомври в Министерството на икономиката, се проведе извънредно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет . Участие от страна на Българската търговско-промишлена палата взе Васил Тодоров – главен секретар на БТПП.

Разгледан бе Национален план за възстановяване и устойчивост с вносител Министерство на икономиката. Представена бе Програма за икономическа трансформация (съотношение между пряка подкрепа на инвестициите и иновациите в предприятията и финансовите инструменти).

Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти – гаранционни и дялови инструменти за растеж да се възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа в размер на близо 1,067 млрд. лв.

Министърът на икономиката  Даниела Везиева пое ангажимент работодателските организации да получат за съгласуване преработен вариант на програмата за икономическа трансформация.

По време на заседанието на Националния икономически съвет бе разгледан въпроса за ускорено изграждане и внедряване на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от българските предприятия (към НСИ, НАП, АВ и НОИ) като мярка за облекчаване на административната и финансова тежест на бизнеса. За целта се прие решение за реализиране на единна входна точка чрез промяна на пътната карта за електронното управление 2019-2023 г .

 


05.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад