Назад

НСТС прие удължаване на мерките 60/40 и „Запази ме” до края на годинатаНационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно заседание. Участие от страна на Българската търговско-промишлена палта взе Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, и Виктория Славчева – експерт-юрист при БТПП.

В първа точка от дневния ред НСТС обсъди Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. (мярка „60/40“). БТПП изрази своята подкрепа за удължаване на мярката 60/40. За пореден път Палатата обърна внимание за необходимостта от регламентиране на механизъм за обжалване на решенията по заявленията за компенсации.

В точка втора от дневният ред социалните партньори обсъдиха Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази принципна подкрепа по Проекта на Постановление, като направи предложение за изменение на част от разпоредбите като отпадне изискването за работодателите и самоосигуряващите се лица да запазват заетост след приключване на компенсирането.

В последната точка от дневният ред социалните партньори обсъдиха Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.  БТПП подкрепи проекта на постановление.

Приложение

Становище на БТПП относно Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151

Становище на БТПП относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Становище на БТПП относно Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 

 

 


04.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад