Назад

Семинар по безопасни и здравословни условия на труд се проведе в Габрово

В Габрово се проведе семинар по безопасни и здравословни условия на труд с участието на председатели и представители на регионални търговско-промишлени палати (камари). Лекторът на семинара - Пантелей Кокев, запозна участниците с инструкции за предпазване от заразяване с COVID-19, инструкции за безопасна работа с препарати за дезинфекция, обезопасяване при работа с машини и съоръжения. Последва дискусия с конкретни въпроси и отговори по обсъжданите теми.

След семинара се проведе заседание на Съвета на председателите и бяха обсъдени въпроси на Палатската система, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП/К. Обсъдени бяха теми, отнасящи се до работата с местните органи на БТПП. Представена бе информация за изпълнението на Националната програма „Бизнесът преподава“ и изпълнението на следващата дейност за пилотно тестване и апробиране на разработения от експертите на Палатата инструментариум за превенция на текучеството на работната сила в предприятията по проект на БТПП по ОП РЧР.

Беата Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти в БТПП, представи и проект „Бъди дигитален“ по ОП РЧР, за идентифициране потребностите от специфични дигитални умения на заетите лица по професии и длъжности в различните сектори и разработване на учебно съдържание за придобиването на тези умения, който стартира от 1 ноември 2021 г.

В рамките на заседанието на Съвета на председателите Гена Събева - член на УС и ИС на БТПП, анонсира инициатива за организиране и провеждане на срещи по региони с общинската администрация.

 


01.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад