Назад

Спад на дигиталната конкурентоспособност на БългарияБългарската търговско-промишлена палата продължава партньорството си  с Института за развитие на мениджмънта (IMD) с участието си във второ проучване за годината, свързано с дигиталната конкурентоспособност. 

Дигиталната класация е част от 30-годишното изследване на Центъра за конкурентоспособност на Института за развитие на мениджмънта. Измерва и проследява относителната икономическа конкурентоспособност на повече от 60 водещи икономики, оценявайки капацитета на една държава да възприема и изследва цифрови технологии, водещи до трансформация в бизнес моделите, правителствените практики и обществото като цяло. Класацията се състои от три фактора, а именно: знание, технологии  и бъдеща готовност.

През 2021г. САЩ оглавява класацията на IMD ​​за дигитална конкурентоспособност за четвърта поредна година, заедно с бързо нарастване в представянето на Япония, Южна Корея и Тайван, a Китай е повишила своята позиция в класацията с 15 места.

Три важни резултата са идентифицирани в тазгодишното издание на доклада за дигитална конкурентоспособност. Страните, които изглежда са се представили по-добре, са тези, които са успели да постигнат добри позиции в критерия за бъдеща готовност, тоест са гъвкави и са готови да интегрират ИТ технологиите в ежедневната си практика. Освен това водещите икономики се характеризират със силно представяне в обучението и образованието. Прави впечатление, че водещите икономики имат способността да разпределят капитала между образованието и разработването на нови технологии.

Тазгодишните резултати поставят България на 52-ро място от общо 64 държави, като се отчита не малък спад от 7 позиции спрямо 2020г., когато страната ни заема 45-то място.  При България се наблюдава спад в проучването за дигитална конкурентоспособност за 2021г. и в трите основни фактора и в осем от деветте подкритерия, а именно: таланти, обучение и образование, научна концентрация, капитал, технологична рамка, адаптивни нагласи, бизнес пъргавина и ИТ интеграция.

Въпреки че се наблюдава спад в общото представяне на България, страната заема предни позиции по отношение на някои от подкритериите.

Институтът за развитие на мениджмънта (IMD) е швейцарска независима академична институция, основана преди 75 години. В продължение на девет години, той е класиран в Топ 3 на годишното глобално класиране на Executive Education на FT. Основната му цел е да развие лидери, желаещи да променят организациите и да допринесат за просперитет на обществото.

По-подробна информация за доклада на IMD и цялостното представяне на България вижте ТУК

 


01.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад