Назад

Делегация на Одринската търговско-промишлена палата посети БТПП

Българската търговско-промишлена палата приветства делегация на Одринската търговско-промишлена палата, която посети БТПП. Тя беше оглавена от Реджеп Зипкинкурт – председател, и Мустафа Емре - председател на Общото събрание, като включваше представители на Управителния съвет и на компании от секторите селско стопанство, строителство, транспорт, финансови операции и др. По време на срещата бяха представени икономически данни за двете страни, като  беше отбелязано важното значение на сътрудничество между тях.

В знак за добро партньорство, председателят на БТПП Цветан Симеонов, отправи покана към Одринската търговско-промишлена палата да участва в Балканския фестивал на виното, който ще се проведе през юни 2022 г., с призив да има представители от Одрин и региона.

И двете страни споделиха своите постижения и притеснения през изминалата година въз основа на икономическото положение на всяка страна. Те изразиха общи възгледи относно предпазните мерки във връзка с COVID-19, като отбелязаха, че е важно да не се стига до ограничаване на свободното движение на граждани и товари. Обсъдени бяха действащите и бъдещи мерки в подкрепа на бизнеса в Турция и България, както и основните пера в Държавния бюджет на Република България, по които се очаква увеличение на разходите, а именно: здравеопазване, пенсионно осигуряване, мерки за бизнеса и сигурност.

В заключение на срещата Цветан Симеонов подчерта, че БТПП оценява високо посещението на ръководството на Одринската палата и е готова да обсъжда и конкретизира предложения за разширяване на съвместното партньорство.

 


20.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад