Назад

БТПП координира заключителните дейности по проект DiVETБългарската търговско-промишлена палата (БТПП) е координатор на дейностите, свързани с осигуряване на устойчивостта на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media).

За целта партньорите разработват план за устойчивост, в който са набелязани различни дейности за изпълнение след края на проекта. В дългосрочен план целта е официално признаване на разработената в рамките на проекта нова специалност и провеждане на следващи издания на пилотното обучение за подготовка на специалисти по онлайн експортни дейности чрез социалните медии.

Проектът, който приключва в края на м. август 2021 г., бе с продължителност от 32 месеца и бе реализиран в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 6 партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Проектът имаше за цел да създаде квалификационен профил на нова професия в системата на професионалното образование „специалист по онлайн експортни дейности“.

След разработване на квалификационния профил, беше изготвена учебна програма от 15 модула, насочена към развитие на три основни групи умения – експортни, маркетинг и преносими или т. нар. „меки“ умения. На базата на учебната програма бе проведено пилотно обучение с обща продължителност от 960 учебни часа, което включваше комбинация от теоретични занятия (уебинари и самообучение чрез електронна платформа) и тримесечни стажове в експортно-ориентирани фирми. Сертификатите на успешно приключилите обучението бяха връчени на специална церемония в края на м. юни 2021 г.

В рамките на проекта БТПП в качеството си на официално призната работодателска организация на национално ниво, заедно с Център за професионално обучение „Хармония 1“, внесоха предложение до Националната агенция за професионално образование и обучение за включване на нова специалност „Организатор по онлайн експортни дейности през социалните медии“ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Сред основните резултати, постигнати по проект DiVET, са:

  • 38 кандидати одобрени за участие в пилотното обучение;
  • 25 участници завършили успешно пилотното обучение в рамките на 480 учебни часа и преминали успешно  тестовете;
  • 12 участници реализирали тримесечни стажове в експортно-ориентирани фирми;
  • Осигурени  работни места за стажанти в 11 експортно-ориентирани фирми;
  • Работеща платформа за онлайн обучение по специалност „експерт по онлайн експортни дейности“ с 15 учебни модула на английски език; Платформата е достъпна след регистрация: https://actionelearning.eu/login/

11.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад