Назад

Българо-израелската търговско-промишлена палата с предложения за партньорство с БТПППредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща със зам.-председателя на Българо-израелската търговско-промишлена палата (БИТПП) Симеон Ангелов. Бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи, част от които са в продължение на посещението в Израел на българска бизнес делегация през 2018 година. В срещата взе участие и проф. дтн Васил Каварджиков, член на Контролната комисия на БИТПП, изявен експерт в областта на приложната механика и по-точно уредостроенето за нуждите на механиката. Бе представен проект за изграждане на „Център за компетентност по мехатроника“, стартирал през 2019 г. с продължителност 4 години, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Водеща организация по проекта е Институтът по механика към БАН. В процеса на изпълнение на проекта се изграждат две съвременни лаборатории с модерно оборудване: Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека и Изследване на човеко-машинни системи. Извършва се научно-изследователска дейност в областта на рехабилитационната роботика и иновационни разработки на устройства и системи за реконструкция на човешки дейности, активни ортези, протези и екзоскелетони. На практика се цели да се засили връзката между науката и образованието и науката и индустрията.

Обсъдена бе перспективата за организиране на среща с представители на Центъра, бизнес средите и представители на Университета Бен-Гурион в Израел, където са представени съвременни високотехнологични лаборатории с разработени приложения за нуждите на бизнеса. Българската търговско-промишлена палата подкрепя всяко едно усилие с подходящи партньори за увеличаване капацитета на българския бизнес и непосредствената връзка с науката в полза на по-добри и качествени стоки и услуги.

Като организации, подпомагащи икономическото сътрудничество между България и Израел, бяха разгледани и възможности за насърчаване на търговските взаимоотношения при съвременните условия на работа. Представителите на БИТПП запознаха председателя на БТПП с информация за случая с компанията „Бен енд Джери“, която е взела решение да прекрати дейността си в Израел, водена от политически мотиви. Верни на установената практика, БТПП счита, че бизнес сътрудничество, включително и чрез инвестиции, които имат положителен икономически и социален ефект, е добре да имат приоритет пред политическите мотиви, защото е важна основа за подобряване положението на работниците и служителите.

 

 


13.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад