Назад

Тенденции, проблеми и възможности за туризма в България

Тема на среща с представители на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Павлина Илиева – председател на УС на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“ (ОБТ), и Румяна Любенова – член на УС на ОБТ.

По време на срещата бяха обсъдени част от проблемите в туристическия бранш, изразяващи се най-вече в недоброто и непълноценното функциониране на мерките, които се прилагат за ограничаване на негативните последици от  COVID-19 в този сектор.

От Сдружението изразиха опасения относно заявените намерения за допълнителни ограничения при увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 и липсата на адекватни икономически мерки, с които да се гарантира оцеляването на бранша. Част от предложенията им са свързани със създаването на гаранционен фонд, за който България има ангажимент в ЕС и чрез който частично да бъдат понесени евентуалните загуби, както и нуждата от социален пакет с мерки, с които да се продължи задържането на заетостта в сектора.

БТПП изрази подкрепата си към туристическия бранш, който е един от най-силно засегнатите, и счита, че въпреки стъпките, които са предприети за запазването му, липсва възможност за адаптацията им към голяма част от предприятията и с това да се способства за по-бързото връщане на предкризисни нива.

 

 


18.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад