Назад

Предварително проучване относно приобщаването на жените мигранти към пазара на труда чрез дигитални дейности

БТПП, като партньор по проект RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women/, информира, че вече е готов първият доклад по проекта -  Предварително проучване относно приобщаването на жените мигранти към пазара на труда чрез дигитални дейности. Проучването е направено от Европейската мрежа на жените мигранти (ENoMW) в рамките на проект RIDE.

Проектът има за цел да подобри възможностите на жените мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални дейности и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество.

Предварителното проучване има за цел да представи цифровата готовност на страните, участващи в проекта (Германия, Холандия, Гърция, България, Италия и Чехия), като даде информация относно особеностите на цифровия пазар на труда в страната и тяхната връзка с жените мигранти.

Проучването сочи, че в Германия 53% от гражданите използват услугите на електронното правителство, докато в Италия 32% от гражданите активно използват онлайн услугите за електронно управление. Холандското правителство има въведена обширна стратегия за дигитализация, която насърчава оптималното и отговорно използване на социалните и икономически възможности, предлагани от дигиталната трансформация. Гърция е предприела някои положителни стъпки и инициативи за цифровизиране на услугите в публичния сектор. В България са предприети мерки за внедряване на различни дигитални инструменти, но все още е необходима работа по тях. Чехия е на последно място в Европа по използването на онлайн услуги за електронно управление.

В представения доклад са отразени още цифровите сектори и позиции в пазара на труда в шестте страни, партньори по проекта, степенната на дигитализация в селските райони и областните градове, влиянието на Ковид пандемията върху дигитализацията, мястото на жените в ИКТ сектора, достъпността до пазара на труда за бежанците и мигрантите. Акцент е поставен и на секторите, в които основно работят мигрантите, както и възможностите за обучения в ИКТ сектора.

Пълният текст на доклада на английски език можете да намерите тук.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фонд убежище, миграция и интеграция на ЕС. Основните дейности включват още организирането на информационни събития, сесии за наставничество и обучение на жени мигранти и бежанки, обучение по информационни технологии и др.

За контакт: БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg


13.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад