Назад

Обсъждане на инициативи за запознаване на бизнеса с правата на интелектуална собственостСъстоянието на защитата на интелектуалната собственост в България обсъдиха председателят на БТПП Цветан Симеонов  и Владимир Йосифов, изявен български специалист в областта на интелектуалната собственост и иновациите и дългогодишен експерт в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Обсъдиха се възможности за разширяване на сътрудничеството между БТПП, Патентното ведомство на Р България и WIPO за улесняване на българските фирми и изобретатели за защита на техните постижения с патенти, търговски марки и др., както и за намиране на подходящи партньори в страната и чужбина в различните индустриални сектори с цел тяхното иновативно развитие.

По време на срещата се набелязаха идеи за по-детайлно  запознаване на членовете на БТПП  с мерките, процедурите и обектите на защита на интелектуалната собственост, чрез Единната система на търговските палати в България и браншовите организации  - как фирмите да направят анализ на тяхното състояние, как да създадат и направят разпознаваема търговската марка, как да инвестират в изобретение и  да го превърнат в печеливш пазарен продукт.

 


11.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад