Назад

Азербайджан с интерес към по-активна двустранна търговия със стоки на хранително-вкусовата и леката промишленостН.Пр. Хюсейн Хюсейнов

Новият посланик на  Азербайджан в София  Н.Пр. Хюсейн Хюсейнов се запозна с дейността на БТПП по време на среща с Цветан Симеонов. Председателят на палатата очерта основните сфери на дейност на БТПП, като бизнес и работодателска организация, и представи досегашното сътрудничество с партньори от Азербайджан и взаимодействието в рамките на Бизнес съвета към Организацията на черноморското икономическо сътрудничество.

Посланик Хюсейнов посочи, че страната му е заинтересована да се осъществява по-активна търговия в двете посоки на стоки от хранително-вкусовата  и леката промишленост /текстил, козметика/, както и сътрудничество в сферата на енергетиката и строителството.

Бе договорено провеждане на информационни събития за бизнеса в двете страни през есента на 2021 г.

 

По информация от Министерството на икономиката през 2020 г. двустранният стокообмен възлиза на 17.7 млн. щ. дол., от които 16.95 млн. щ. дол. е българският износ за Азербайджан (спад с 11% в сравнение със същия период на 2019 г.). Вносът от Азербайджан е намалял с 87.9% и възлиза на 744 хил. щ. дол.

За 2020 г. водещи в износа на България за Азербайджан са следните стокови групи: медикаменти (25.7%); нефтени и битумни масла (8.6%), хранителни продукти (6.5%), хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитени продукти (6.3%).

 

 


08.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад