Назад

Общо събрание на Международната организация GS1 - 19-20 май 2021

Дигитална трансформация. Платформа от глобални регистри
На 19 и 20 май се провежда Общото събрание на Международната организация GS1. Събранието бе открито с отбелязване на 50 годишнината на  уникалния идентификатор GTIN (Глобален номер на търговската единица) за маркиране с баркод на стоките, които се предлагат в търговската мрежа (видео). Стикерите с цените на продуктите, използвани в началото на 70-те години на миналия век, се оказват недостатъчни и трудни за обработване. Необходимо е нещо, което да спестява пари и време, да служи за еднозначна идентификация на стоките, които се купуват в магазините и да позволява бързото получаване на информация за цената при продажба, както и следене на наличностите в реално време. Случва се нещо, което никой не може да повярва. Смели бизнес лидери се обединяват, като загърбват своите различия и това, че са конкуренти, за да създадат нещо, което да промени и подобри начина, по който пазаруваме. На 31 март 1971г. тази група лидери заседава в Ню Йорк и взема следните три решения: да си сътрудничи за внедряването на универсален продуктов код; да мисли глобално и да разшири прилагането му извън границите на хранителните магазини; да работи върху развитието на системата за идентификация и използването на иновативни методи.

Днес 50 години по-късно стандартите включват много повече от идентификация на стоки, а именно идентификация на транспортни единици и пратки, локации, амбалаж и други, също стандарти за различни видове баркод и кодирането на идентифицираща информация, съобразено с нуждите на различните сектори и не на последно място стандарти за споделяне на данни, в т.ч. данни за транзакции (поръчки, авизо, фактури и други), основни данни (master data) за продуктите и данни за движението им по веригата до крайния получател.

В уводните думи на Мигел Лопера, президент на GS1, към участниците в ОС се съдържа задоволство от работата на организацията през годината, както и решителност за справяне с предстоящите предизвикателства. GS1 и стандартите GS1 увеличават своето значение и приложение в условията на глобална дигитализация. Повишен е броят на малките и средни предприятия, които използват стандартите в отговор на динамично променящите се условия на търговия.  През април 2021 г. стартира работа Платформа от глобални регистри GS1, която дава възможност за проверка на принадлежността на даден идентификатор към съответната фирма.

В първия ден на събранието бяха докладвани резултатите в отделните направления, в т.ч. здравеопазване, конвенционална и електронна търговия, транспорт и логистика, строителство, железопътен транспорт. Отчетени са много добри резултати и инициативи, които затвърждават позициите на организацията в световен мащаб за постигането на прозрачност, оперативна съвместимост, сигурност и проследимост по веригите на доставка за всеки един от секторите.

Бяха представени и гласувани оперативния и финансов план за следващите три години 2021-2024, както и корпоративните цели, програмата и бюджета за 2021-2022. Важни акценти са дигиталната трансформация и услугите през глобалните регистри; сътрудничеството с различните индустрии; високо качество на данните; мигриране към преобладаващото използване на 2D баркодове; повишаване на знанието и компетенциите за стандартите.

В Общото събрание от страна на GS1 България участват Цветан Симеонов, Председател на БТПП и УС на GS1 България, и Цвета Братанова, изп. директор GS1 България. Тази година се навършват 30 години от членството на България в GS1 чрез местната Национална организация за страната ни -  GS1 България.

 

 

 


20.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад