Назад

БТПП и студенти в Грьонинген, Нидерландия обсъдиха възможности за международни бизнес връзки и преки чуждестранни инвестицииПредставители на Българската търговско-промишлена палата се срещнаха с група студенти от Университета в Грьонинген, Нидерландия за да обсъдят въпроси, свързани с икономическото развитие на България и по-конкретно гр. София.

 

Студентите подготвят доклад на тази тема и поставиха много въпроси в областите: иновации, предприемачество, международни бизнес връзки, преки чуждестранни инвестиции, корпоративна социална отговорност, бизнес климат и управление на човешките ресурси.

 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отговори на техните въпроси, свързани с трудностите, които срещат българските фирми в момента, иновациите и иновативното предприемачество, които са условие за устойчив успех, не само в период на криза.

 

Експерти от БТПП Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации и Любомир Левичаров, главен експерт „Икономически анализи и политика“ беседваха със студентите и относно корпоративната социална отговорност, готовност на фирмите да споделят постиженията си, зелена икономика и други.

 

До момента студентите са провели интервюта с няколко български фирми, университети и държавни структури, подготвяйки доклада за България.

 


17.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад