Назад

БТПП проведе обучение за посреднически организации, работещи за трудовата интеграция на граждани на трети страниВ периода 15 февруари – 5 март 2021 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе дистанционно обучение, насочено към посреднически организации, които предлагат услуги за интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда. Обучението се състоя в рамките на проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

В обучението взеха участие над 20 представители на посреднически организации, както от държавния, така и от частния сектор. Сред представените в обучението организации бяха Държавна агенция за бежанците, Агенция по заетостта, Върховния комисариат за бежанците към ООН, Бежанско-мигрантската служба на БЧК, Каритас София, Български съвет за бежанци и мигранти, КНСБ, регионални търговски-промишлени палати, Мулти Култи Колектив, Сдружение „Знам и мога“ и други.

Обучението се проведе в два формата – международен и национален, с обща продължителност от 30 часа. В трите международни сесии участваха всички партньори и поканените от тях посреднически организации, като всеки партньор представи разработения от него обучителен модул. Участниците имаха възможност за създаване на полезни контакти и обмен на опит и добри практики със свои колеги от 4 страни - България, Гърция, Италия и Швеция.

Международните сесии бяха последвани от три национални сесии, по време на които всеки от шестте учебни модула беше разгледан по-подробно, с фокус върху националния контекст и особености в процеса на интеграция на граждани на трети страни на местния пазар на труда.

В националните сесии бяха представени следните теми: актуална информация за потока на бежанци в България, образователния и професионалния профил на търсещите закрила; правата и задълженията на бежанците и мигрантите на пазара на труда; видовете подкрепа, предоставяна на граждани на трети страни за достъп до пазара на труда; възможностите за стажове и обучения; достъпа на бежанци до пазара на труда в условията на пандемия и добри практики в интеграцията им.

Предвижда се обучените представители на посреднически организации да вземат участие в следващите проектни дейности, които включват провеждането на семинари и обучения за останалите целеви групи на проекта – работодатели и граждани на трети страни. Повече информация за предстоящите дейности можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553 или по ел. поща: projects3@bcci.bg

Проект IMMIJOBS се изпълнява в рамките на Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС и цели да развие капацитета на заинтересованите посреднически организации, както и да подобри предлаганите услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни на пазара на труда.

 

 


09.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад