Назад

За 126-та година БТПП отново ще бъде с широко отворени врати за всички ВасУважаеми членове и партньори,

Отиващата си 2020г. породи безпрецедентни промени в пазара на труда, ежедневната дейност на бизнеса, нарастване ролята на дигитални услуги в дейността на компаниите, непредвидимост на нормалното и свободно движение на хора и товари. Тези и още много пречки постави пандемията COVID-19, която от здравна криза се превърна в икономическа. Последваха спирания на икономиката, които доведоха до затваряне на компании, част от които и до днес са затворени, а една друга част преустановиха дейността си.

Държавата предприе икономически мерки за запазване на заетостта и подпомагане на фирмите, но за съжаление някои тях не намериха широко приложение сред бизнеса и гражданите, или стигаха бавно до тях.

За съжаление, най-голямо негативно влияние от кризи понасят микро и малките предприятия. Хиляди компании и граждани бяха подпомогнати чрез различни мерки, но десетки хиляди по различни причини не успяха да се възползват от тях.

БТПП последователно насърчаваше компаниите да следят състоянието на сектора, в който работят, да наблегнат на дигитализацията и да се ограничават в действия, които ще увеличат задълженията им, непосилно за тях.

Резултатите от Европейското икономическо проучване на Европалати, осъществено съвместно с БТПП, отрази мащаба на продължаващата икономическа криза, която не само повлия на търсенето, но и драстично възпрепятства производителността. За съжаление, като цяло очевидно през 2021 няма да можем да достигнем нивата от преди пандемията.

Благодарение на макроикономическите си  показатели през първата половина на 2020г. България зaпази оценките на международните рейтингови агенции. Въпреки това, влошаваме мястото си в някои международни класации като: „Индекса за човешко развитие” на ООН; „Индекса на глобализация” на KOF Swiss Economic Institute; „Глобалния индекс на мира” на Vision of humanity; „Индекса на правене на бизнес” на Световната банка. В тези условия, като цяло обаче, не е лошо постижение. Но в някои класации като: „Световния индекс на свобода на медиите” на Репортери без граници ( на 111-то място от 180 държави); подиндекса за „свързване с електричество” на „Индекса за правене на бизнес” на Световната банка (151-во място от 190 страни), както и подиндекса за „стартиране на бизнес”  (113-то място от 190 страни), продължаваме да сме на неприемливите места за страна членка на ЕС, а отговорните институции, като че ли, вече много години нехаят за това.

Все пак имаме предпоставки да излезем по-бързо и с по-малки поражения от кризата, отколкото други сравними с нашата икономика страни. Заслужава  да отбележим и положителните стъпки за страната ни през изминалата година, сред които  влизането на България във валутно-курсовия механизъм ERM II, вече с по-ясна перспектива за  еврозоната. През 2020г. България подобри резултатите си по отношение на  „Индекса за просперитет” на Legatum Institute; „Индекса на икономическата свобода” на The Heritage Foundation и „Икономическа свобода по света” на The Fraser Institute, както и  „Индекса на право на собственост” на Property Rights Alliance.

БТПП ще продължава да следи мястото и оценките на световните рейтингови агенции и изследователски центрове за страната ни. Забележките към нас и свързаните с тях негативни позиции трябва да бъдат отправна точка за управляващите и хората, които са отговорни за политиките за подобряване на икономическата и предприемаческа среда у нас, а ние ще продължим настойчиво да го напомняме и на управляващи, и на опозиция.

Нека деловите среди в България бъдат с изострена чувствителност към негативните явления, които се отразяват на ежедневието на всички. Нека нашите регионални структури и браншови организации бъдат още по-активни и в инициирането, и в обсъждането, и във формулирането на предложенията за подобряване икономическия климат в страната, защото ние, които работим в България, първи ще почувстваме разликата. Ще я почувстват и мнозинството чуждестранни инвеститори, които устояват на трудностите и са амбицирани не само да продължат да работят, но и да разширят своята дейност, както показват всички наши и на сродни неправителствени организации проучвания.

Оставаме с уважение и адмирации към ръководителите и екипите на всички фирми, които положиха усилия, за да  останат на пазара. Ще подкрепяме и тези, които ще бъдат принудени да диверсифицират или променят бизнеса си към нови по-търсени от потребителите на стоки и услуги дейности. Всички ще трябва да се дигитализираме, за да бъдем по-успешни.

БТПП отново за 126-та година ще бъде с широко отворени врати за всички Вас и ще Ви напомня за възможностите, които се откриват, за да се възползвате от тях.

С пожелание за ползотворна година,

Цветан Симеонов

Председател на УС на БТПП

 

 

 

 


30.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад