Назад

Съветът на браншовите организации при БТПП проучва добрите европейски практики на инвестиционни механизми за предприемачески инициативи и свободни финансови ресурсиПри домакинството на Българска Газова Асоциация  се проведе среща между председателя на Съвета на браншовите организации при БТПП госпожа Гена Събева и председателя на Съвета по инвестиции при БТПП господин Владимир Томов.

Председателите на двата съвета на БТПП обсъдиха възможности и перспективи на взаимодействие за формиране на благоприятна инвестиционна среда чрез финансови инструменти.

В условията на икономическата стагнация Съветът на браншовите организации при БТПП проучва добрите европейски практики на инвестиционни механизми, свързващи предприемаческите инициативи и различни финансови и инвестиционни инструменти.

Съветът за инвестиции при БТПП ще предложи на членовете на Съвета на браншовите организации използване на гъвкави инструменти за проектно финансиране, на гаранционни и инвестиционни фондове и други финансови инструменти за подкрепа на бизнеса.

Инициативата на Съвета на браншовите организации за използване на  гаранционни и инвестиционни фондове е предмет на следващото разширено заседание на Съвета, на което са поканени всички ръководства на браншовите организации, членуващи в БТПП.


23.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад