Назад

GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2020 – Дигитално трансформиране на здравеопазването

На 17 ноември 2020г., онлайн стартира срещата на високо равнище, организирана от Международната организация GS1.

В три дни, 521 делегата от 86 държави насочат вниманието си към иновативни проекти в здравеопазването, свързани с веригите на доставка и проследимостта в условията на пандемия и несигурността породена от нея. Президентът на GS1, г-н Мигел Лопера откри срещата, като подчерта нейната значимост в условията на пандемия и това, че е единствената глобална инициатива, която се провежда към момента.   

В първия ден акцентът бе върху дигитализацията на процесите в здравеопазването. Зам.-изпълнителният директор на отдел „Данни и дигитализация“ към Министерство на Здравеопазването на Нова Зеландия г-н Шейн Хънтър, представи проектите на министерството, които са основно насочени към дигитална рамка на управление в здравеопазването в страната. В условията на COVID, правителството вижда един основен проблем, касаещ основно, но и не само, болниците – лошо управление на наличностите. Липса на общ стандарт, липса на общи данни, липса на общ език, които да облекчават комуникацията между отделните системи. Логичното решение, до което стигат експертите, е разработването и внедряването на интелигентна система, базирана на електронен здравен каталог, който да отключи бъдещи възможности като електронна търговия, усъвършенстван анализ на данните, подобрено управление в условия на криза, оптимизиране на веригите на доставки и повишаване грижата за пациента. Разбира се решение, базирано на международен стандарт.

Дигитализирането в здравеопазването според г-н Хънтър би довело и до създаването на екосистема, която да даде достъп до здравни грижи „близо до дома“. „ Нашата обща цел е по-качествени данни и по-качествени системи за по-добри здравни резултати, чрез използване на стандартите GS1”.

Клиничните изпитвания на лекарства са друг важен елемент в лекарствоснабдяването в световен мащаб. Особено значим е този процес в условията на кризата през 2020 година. Нарушеният достъп до здравни грижи, ограниченията за пътуване, промяната в здравните ресурси за справяне с пандемията COVID-19 оказват широко и непосредствено въздействие върху стартирането и завършването на стотици клинични изпитвания, включващи обследващи терапии за много сериозни заболявания.

„Обикновено провеждаме двойни изпитвания – double blinded trials, това може да бъде плацебо, активен продукт или сравнителен продукт. Не могат да бъдат разграничени! Затова се появява нуждата от идентификация и проследимост на всеки отделен продукт“ – казва г-н Алберола, ръководител отдел „Индустриално развитие на клиничната верига на доставки в европейския гигант Sanofi.

Автоматизирането на процесите и бързото и ефективно разпознаване на медикаменти (или комплекти) в Sanofi става възможно чрез използването на маркировката с баркод GS1 Data Matrix. Баркодът служи за идентификация и проследяването на разработваните лекарства. За да бъде наистина полезна, стандартна маркировка с GS1 баркодове за клиничните изпитвания трябва да бъде широко внедрена във всички информационни системи: фармацевтични лаборатории, изпълнители по договор, болници, в приложенията за пациенти и всички останали страни, участващи в цикъла на клиничното изпитване.

Заключението от срещата на високо равнище бе, че трябва да работим заедно за възприемането на общ стандарт, който да улесни целия процес, и чрез който да се подобри качеството и да се намалят риска и претоварването!

Повече информация за събитието, както и възможност за регистрация (която може да бъде направена дори и в последния ден) може да намерите на адрес: https://www.gs1.org/industries/healthcare/online-summit.

Събитието е безплатно за представители на болници и регулаторни органи. При интерес, моля да се обръщате към Д. Димитрова, експерт в GS1 България на тел. +359 888923487и  desislava.dimitrova@gs1bg.org


18.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад