Назад

Консултации с екипа на Световната банка по директивата за рамката на несъстоятелността и за ранно предупреждениеПроф. Ангел Калайджиев

Ползотворно премина онлайн консултацията с екип на Световната банка за обсъждане на промени в нормативната база на несъстоятелността в посока към по-ранно предупреждение и облекчаване на фирмите, изпаднали в затруднено положение.

 

Единствено експертът на БТПП заместник-председател на Арбитражния съд към Палатата проф. Ангел Калайджиев даде позиция относно насоките, в които трябва да бъде усъвършенствано законодателството, за да даде възможност за едно истинско ранно предупреждение и да се създадат условия за помощ главно за малките и средните предприятия, за стабилизация и получаване на втори шанс.

 

Препоръките на БТПП са в насока за значително опростяване на съществуващия режим, създаване на компетентни структури, които да оказват консултантска помощ, излишните формалности да бъдат премахнати, да се осигурят средства за консултиране, за да може да не се натоварват с тях фирмите, които и без това са в затруднено положение.

 

БТПП подкрепя намерението за създаването на такъв режим, но инкорпорирането му в нашето законодателство не трябва да бъде формално, а да бъде добре обмислено и структурирано, процедурите да бъдат опростени и лесно достъпни за малките и средни фирми, консултантите да бъдат достатъчно опитни, за да бъдат насърчени фирмите, изпаднали в затруднение да се възползват от този режим.


19.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад