Назад

Проведе се среща с доц. Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество към УНССПредседателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов, проведе среща с директора на Института по предприемачество към Университета за национално и световно стопанство доц. Костадин Коларов.

Срещата имаше за цел да представи нови хоризонти за сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата от една страна и Института по предприемачество към УНСС, от друга. Традиционно, съдействието между двете институции е постоянно и многопосочно като Палатата винаги се е стремяла да бъде в полза на младите студенти и да съпътства впоследствие техния професионален път.

В разговора си, във връзка с удължената пандемична обстановка г-н Симеонов и доц. Коларов единодушно констатираха продължаващата необходимост от адаптация към новите дигитални условия и от страна на бизнеса, и от страна на студентите. Това е повод за иницииране на бъдещи съвместни проекти, свързани с преодоляването на дискомфорта от дигитализацията на работния и учебния процес, с трансфера на добри практики от бизнес към млади предприемачи, както и в обратна посока  - използване на ресурса и опита на Института по предприемачество в областта на вътрешнофирмениете обучения за фирми, членове на Палатата, които имат нужда от подобни ревизия и анализ на работните процеси.

Проведената среща и предстоящите резултати от нея са поредната стъпка в усилията на БТПП да подкрепя предприемачеството в България. Неотдавна тези усилия доведоха до въвеждането на обучителни часове по предприемачество в училищата. Тръгвайки от там, от най-малките, преминавайки през университетите и достигайки и до действащия бизнес, за когото се провеждат регулярни семинари в тази насока, БТПП се стреми да култивира, подпомага и налага предприемаческа култура в страната чрез всички свои дейности и прояви.

След днешната среща очакваме много нови съвместни инициативи и се надяваме, че и бизнесът, и обучаващите се нови кадри в Института по предприемачество, както и техните преподаватели, ще успеят да бъдат максимално полезни едни за други като положат основите на успешно бъдещо сътрудничество, което Българската търговско-промишлена палата ще има удоволствието и ангажимента да насърчава и подкрепя.


17.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад