Назад

Заместник-председателят на БТПП Тодор Табаков участва в среща на ОИСРТодор Табаков снимка архив БТПП

Заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата Тодор Табаков направи презентация за визията на бизнеса относно прилагането на правилата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ срещу ерозията на данъчната основа и за необоснованото прехвърляне на доходи и печалби към други юрисдикции.

Тодор Табаков взе участие във виртуална регионална среща, организирана от ОИСР за страните от Европа и Азия, съвместно с Европейската организация на данъчните администрации и Министерството на финансите на България. В събитието се включиха представители на бизнеса, гражданското общество и научните среди от 29 държави, предимно от страните от Източна Европа.

По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани със следните теми:

данъчните мерки на държавите на Covid-19; справяне с данъчните предизвикателства, свързани с цифровизацията на икономиката; тенденции при прилагането на минималните стандарти за избягване ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби /BEPS/ в областта на вредните данъчни практики, отчитането по държави; въпроси, свързани с многостранния инструмент (MLI), който е от решаващо значение за бързото прилагане на мерките, свързани с договорите.

Участниците се запознаха и с актуална информация за работата, извършена в областта на трансферното ценообразуване и наборите от инструменти, насочени към подпомагане на развиващите се страни с малък капацитет.


18.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад