Назад

Трети семинар на проекта ′′Good wood“

Във виртуален режим се проведе третият международен семинар на проекта ′′Good wood“. Българската търговско-промишлена палата бе домакин на събитието, което събра около 60 участници от Белгия, България, Италия и Португалия.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че партньорите по проекта са създали отлично сътрудничество и работеща мрежа от организации, благодарение на които са изпълнени поставените в началото му цели. Сред тях са: засилване на социални диалог, реорганизиране на производството и управлението в дърводобивния и преработвателния сектор, както на национално ниво, така и на ниво ЕС.

Анналиса Гуидоти, директор комуникации и международни връзки в Италианската конфедерация на малките и средните промишлени предприятия подчерта, че кръговата икономика, която е в обсега на проекта, е ключова за успеха на МСП и за реализацията на работещите в сектора.

Темата на семинара - "Ролята на обучението за създаване на заетост в ЕС", бе разгледана от експерти от България, Италия и Белгия. Бяха разисквани въпроси, свързани с подтемите: пазар на труда, обучение за заетост, иновативни подходи, обучение в дърводобивния и дървообработващия сектор и др.

 

Асен Ангелов, експерт от България представи основните тенденции на пазара на труда в сектор дърводобив и дървообработване в страната, които са силно повлияни от промените на европейско ниво. Според него тези сектори са постигнали предела на заетостта си и потенциалът за наемане на повече работници е много малък. Те се характеризират с преобладаваща човешка сила, известна механизация, но слаба автоматизация. Ангелов отбеляза, че нарастваща заетост може да се очаква в подсектори като обработване на вторични материали, рециклиране и обработване на отпадъци от дърводобива и т.н.

Основните изводи, които бяха направени за бъдещето на секторите, свързани с дървен материал са:

  • Ще се набляга на устойчив и екодизайн на дървените изделия.
  • Все повече ще се прилага повторна употреба на изделията и на материалите, от които са направени.
  • Необходимо е по-внимателно избиране на суровините.
  • Предстои смяна на суровините и материалите с по-устойчиви.
  • Навлизат изисквания за нови умения при наемане на работници.
  • Продължава разминаването и отдалечаването между откритите работни места и тези, които се губят.
  • Необходими са общи политики за покриване на нуждите на секторите дърводобив и дървообработване с квалифицирани служители с нови умения.

Ивайло Цочев, ръководител на българската фирма Wero Waste, представи различни креативни начини за намаляване на отпадъците. Презентация

Геновева Христова, ръководител на Български мебелен клъстер, също се включи в събитието като представи някои аспекти на българския мебелен сектор, както и значението на обучението, повишаването на квалификацията на служителите в него и възможностите за наемане. Тя подчерта, че клъстерът се стреми да представи сектора с нова визия, която е привлекателна за младите хора – да работят и да се идентифицират с нея. Презентация

Партньорите от КТ Подкрепа също представиха своя опит по отношение на обучения, които са насочени към устойчивост.

Маргерита Мичели, представител на Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост направи обзор на Зелената сделка и какво означава тя за бизнеса, за организациите, подкрепящи фирмите и за работниците. Презентация

Резултатите на проект “Good Wood” също бяха представени накратко по време на събитието от Изабела Кондиньо, ръководител на проекта. Усилията на партньорите бяха насочени към намиране на добри зелени практики в сектор дървообработване и дърводобив, анализ на пазарите на страните, участнички, препоръки и поредица от събития.

Финалното събитие по проект “Good Wood”, организирано от Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост, очаквайте на 9 декември 2020 г. във виртуален формат. Допълнителна информация за събитието ще намерите скоро тук: www.goodwoodproject.eu.


16.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад