Назад

БТПП организира дистанционни стажове за експортни специалисти

 

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) набира експортно-ориентирани фирми, които проявяват интерес да приемат на стаж участници  по  проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media). Проектът цели създаване на учебен профил на нова професия в системата на професионалното образование „експерт по онлайн експортни дейности“.

В рамките на проекта 20 младежи /студенти и работещи/, желаещи да повишат своята квалификация, участваха в пилотно обучение по специално изготвена обучителна програма от 15 модула  в областта на експорта на стоки он-лайн. Списък с модулите на учебната програма и примерни дейности, които могат да бъдат извършени от стажантите, в съответствие с придобитите от тях знания и умения по време на обучението, можете да намерите тук (https://www.bcci.bg/resources/files/divet/List_modules_activities.pdf).

От началото на м. декември 2020 г., 12 от  участниците в обучението следва да проведат 3-месечни  стажове в експортно-ориентирани фирми. По време на предстоящите  стажове, те ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания и умения в реална работна среда. Стажантската програма представлява интерес за фирми, които имат експортна дейност, или планове да развият такава. Във връзка с продължаващата извънредна епидемична обстановка, стажовете ще бъдат проведени изцяло дистанционно.

Фирмите, които приемат стажанти, не се ангажират с никакви финансови задължения към тях. Предвижда се всяка фирма да определи свой служител за ментор, който да е отговорен и да следи работата на стажанта. БТПП е в процес на обсъждане с водещия партньор на проекта възможността за изплащане на хонорари на менторите.

За допълнителна информация и заявка за участие, можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” на ел. поща: projects3@bcci.bg и тел. 02 8117 553. Заинтересовани фирми следва да заявят своето участие в срок до 13 ноември 2020 г. БТПП ще се свърже с всяка фирма, заявила желание да приеме стажант, за да препоръча участник, чийто профил би бил най-подходящ спрямо предмета й на дейност.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за развитие на онлайн експорт. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт (http://divet.eu/) или на страницата на БТПП (https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/DiVet/description.html).

 


03.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад