Назад

Номинации и награди на Съвета по иновации при БТПП

В БТПП по инициатива на Съвета по иновации се състоя Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“. Форумът бе организиран със съдействието Българската банка за развитие. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие отправи проф. Мартин Банов, Председател на Селскостопанска академия.

Основната презентация бе на тема: „Растителната селекция като иновационен процес“ и бе изнесена от проф. д-р Виолета Божанова, Заместник председател на Селскостопанска академия.

Обстойна презентация на форума бе представена от проф. дн Стефан Гандев, Директор на Институт по овощарство, Пловдив. Неговият доклад бе на тема: „Съвременни методи при производството на овощен посадъчен материал“

Третата презентация изнесе доц. д-р Даниела Ганева, директор на института по зеленчукови култури „Марица“, гр.Пловдив. Нейният доклад бе на тема: „Наука и иновации в подкрепа на зеленчукопроизводството“

Своя презентация изнесе и проф. д-р Живко Кръстанов от Земеделския институт в гр. Стара Загора на тема: „Иновации в животновъдството“

Интересна презентация направи доц. д-р Елица Петрова, Директор на Институт по рибарство и аквакултури, Варна на тема: „Проучване на рибните и нерибни ресурси на Черно море - опит и предизвикателства“

Последната презентация изнесе Проф. Димитър Николов, Институт по аграрна икономика на тема: "Бизнес модели в дигиталното земеделие".

В дискусията след форума се включиха: Владимир Данчев, бивш дипломат и изпълнителен секретар на Съвета по иновации, Мария Стефанова, Глобъл Консулт, Даниела Пандурска, Фондация „Зеленика“, доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център и др.

След приключването на Кръглата маса се състоя Церемония по награждаването на победителите в трите конкурса на Съвета по иновации за: Най-успешна иновативна фирма за 2019 г.; Най-добър иновативен проект за 2019 г. и за Най-перспективен иновативен старт ъп за 2019 г., която се проведе в голямата конферентна зала А в БТПП. На  тържествената церемония от името на Съвета по инновации при БТПП бяха връчени традиционните награди на победителите в Седмия конкурс, иницииран от съвета при палатата. В конкурсите през тази година бяха представени изключително качествени и с висока научна и приложна стойност проекти, в двете категории и 10-членната комисия, с председател акад.Никола Съботинов, бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по инновации при БТПП, бе много затруднена при определянето на наградените участници. Комисията оцени проектите по следните обективни критерии: Оригиналност на идеята, Метод(и) на реализация; Качества на реализиращия колектив, Очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация,  Принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда, Обществен ефект в т.ч.: увеличени работни места; увеличен експорт; заместване на вносни суровини, материали и продукти и съответното намаляване на вноса; заместване на опасни за здравето материали и продукти и използване на рециклирани материали, включително ниво на рециклируемост на продукта. Церемонията бе открита от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

В категория  НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА с плакет  на бтпп и ПОЧЕТНА Грамота на БТПП Съветът по иновации награди Фирма  „СЕНС Корпорейшън“ ЕООД, София, която заема първо място. Фирмата се ръководи от генералния мениджър Станислава Павлова и развива дейност по отношение на производство и консултации в сферата на козметиката и фармацията. Фирмата създава своя собствена козметична марка: SHIMANI Smart Skincare и е първата в света, която прилага тривалентно желязо в борбата срещу стареенето. Всички нейни продукти съдържат българска розова вода и са иновативни, качествени и луксозни и успешно се налагат на българския и на световния пазар. Патентованият продукт на фирмата Chelate Repair Complex прониква между влакната от колаген на кожата и предотвратява тяхното слепване, т.е образуването на бръчки. Продуктите с козметичната марка SHIMANI не съдържат парабени, силикони, алергени, петролни деривати, ГМО, изкуствени оцветители и SLS (натриев лаурил сулфат) и се възприемат отлично от потребителите на тази козмтична серия. Наградата връчи г-н Васил Тодоров, Главен секретар на БТПП

На второ място в категория  НАЙ- УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА,  Съвета по иновации награди с Почетен диплом Фирма „ИЗИМАТ БГ“, София с  управител г-жа Ирина Панева. Основната ѝ дейност чрез сайта www.easymath.bg да развива първата иновативна образователна онлайн платформа в помощ на подготовката  и самоподготовка на ученици по математика. Тя е съставена от два основни модула, които съчетават теоретична и практическа подготовка и се фокусира върху практическата подготовка на децата, чрез решаване на задачи в реално време. Предложени са онлайн тестове за проверка на знанията и подготовка за състезания по математика, с актуална система за оценяане. Сайтът предоставя възможност и за видео обучение, чрез видео уроци. За бизнес модела на проекта Easymath.bg е подадена регистрация на авторски права в  в U.S Copyright office, Вашингтон. САЩ, библиотека на Конгреса на 24.07.2020.  Марката Easymath.bg е регистрирана в Патентно ведомство с рег.№ 109661,"easymath.bg"-комбинирана.  Лектори в платформата са Павел Панев, ученик в 11 клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Александра Чобанова, ученичка в 11 клас в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов". Наградата връчи чл.кор. проф. Костадин Ганев,  зам.председател на Българската академия на науките

На трето място в категория  НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА  Съвета по иновации награди  с  Почетен диплом: Фирма „ОНДО СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София, която притежава Свидетелство за регистрация на марка, издадено от Патентно ведомство. Фирма „ОНДО СОЛЮШЪНС“ ООД е с предмет на дейност изготвяне на специализиран софтуер за апарати за анализ на въздуха в селското стопанство и контрол върху светлина, влажност, температура, въглероден двуокис и други показатели в оранжерии и на други земеделски площи. Наградата връчи г-н Георги Стоев, д-р по икономика, член на УС на БТПП и бивш зам. председател на БТПП

В категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ с плакет на бтпп и почетна Грамота на първо място Съветът по иновации  награди Колектив от Института по Института по информационни и комуникационни технологии при БАН с ръководител проф. ДИМИТЪР КАРАСТОЯНОВ, завеждащ секция „Вградени интелигентни технологии“ в ИИКТ. Проектът е с Наименование: ”ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”. В проекта са използвани общо пет патента. Проектът е предназначен и за слепи хора, като са използвани брайлови екрани и брайлови дисплеи. Проф. Димитър Карастоянов е много известен български изобретател, който е автор и на редица други патенти и полезни модели. Наградата връчи доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, член на УС на БТПП

 

На второ място в категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ  Съвета по иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ Съветът по иновации награди екип от два университета във Варна с ръководители: доц. ГАЛИНА МОМЧЕВА, ръководител на катедра „ИНФОРМАТИКА“ във Варненския свободен университет и доц. СТОЯН ПАВЛОВ от Медицинския университет във Варна. Проектът е с наименование BioMed Varna и представлява междууниверситетска научноизследователска екосистема, която интегрира практики между медицината и компютърните науки. Резултатите от научната дейност на проекта се използват при: тренировка на конволюционни невронни мрежи, трансферно машинно обучение, гръдна компютърна томография, визуални анализи, визуална криптография, компютърно зрение, извличане на данни от процеси и др. Наградата връчи проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката по въпросите на науката и иновациите, учредител и член на Съвета по иновации при БТТП от 11.май 2011 г. на представляващата наградения екип г-жа Таня Петрова, народен представител от Варненски избирателен район, член на Парламентарната група на политическа парттия «ГЕРБ»

 

На трето място в категория  НАЙ- ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ  Съвета по иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ екип от Института за зеленчукови култури „Марица“, Пловдив с координатор доц. Даниела Ганева, директор на института. В екипа участват и учени от Германия, в т.ч. от Потсдамския университет и академията „Макс Планк“. Проектът е с наименование „ПлантаСИСТ“ и/или „Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“. Наградата връчи проф. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия.

В категория  НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ИНОВАТИВЕН СТАРТ ЪП с плакет на бтпп и почетна Грамота на първо място се Съветът по иновации награди старт ъпа „ТОП ИНОВЕЙШЪН“ ЕООД със собственик г-н Румен Арсенов. Той е автор на няколко изобретения, но в конкурса на Съвета по иновации в тази категория той участвува със  своя проект „ИНОВАТИВЕН СОЛАРЕН ПЛАЖЕН ЧАДЪР“. Той служи за: зареждане на мобилен телефон или таблет, охлаждане на напитки, информация за културно-историческите забележителности в близката околност, предотвратяване на инциденти на плажа и др. Налице е прототип . Наградата връчи  акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации и бивш председател на Българската академия на науките.

На второ място в категория  НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ИНОВАТИВЕН СТАРТ ЪП  Съвета по иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ колектив от Института по аграрна икономика и Нов български университет с координатор г-жа Божура Фиданска. Тя е асистент и докторант в Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия и е част от екип, който е в процес на учредяване на старт ъп „АГРИ СМАРТ ТЕХ ИННОЦЕНТЪР“. Той функционира на базата на проект, който предлага иновативни решения на земеделските производители, използвайки новите „интелигентни“ технологии за изграждане на устойчиво земеделие и опазване на околната среда. AgriSmartTech InnoCentre ще осигури нови курсове за обучение на фермери и всички заинтересовани страни в земеделието, както и ще създаде онлайн платформа за реализация на продукцията селскоскостопанския сектор по отношение на: полските култури, животновъдство, производство на мед и зеленчукопроизводство. Наградата връчи г-н Владимир Данчев, изпълнителен секретар на Съвета по иновации при БТПП, който е член на Дипломатическото дружество и е председател на Дружество „България - Финландия“.

На трето място в категория  НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ИНОВАТИВЕН СТАРТ ЪП  Съвета по иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ старт ъпа Ди Ейч Криейтив Лаб (DH Kreative Lab), с прожект мениджър г-н Людмил Дуриданов, д-р по философия. Колективът на старт ъпа е разработил два иновативни продукта: митологична игра „Магията на Орфей“ и нов иновативен педагогически метод. Колективът на старт ъпа е мултидисциплинарен, като в него участват преподаватели от Нов български университет и учени от Института по изследване изкуствата при БАН, както и студенти от няколко университети. Наградата връчи проф. Валери Младенов, директор в Техническия университет-София, член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП

На Церемонията присъстваха видни представители на бизнеса, включително членове на БТПП, в т.ч. и на Съвета по иновации при палатата и на Съвета на браншовите организации при БТПП, а също и представители на: централната държавна администрация, научните и на университетските общности, творческите съюзи и др., на други организации от неправителствения сектор, консултанти по проекти, както и на медиите.

 

В конкурса за най-успешна иновативна фирма Комисията присъди първа награда, една втора награда и една трета награда, в т.ч.:

1-ро място с присъждане на плакет на БТПП и почетна грамота е за Фирма  „СЕНС Корпорейшън“ ЕООД, София с генерален мениджър Станислава Павлова. Тази компания развива дейност по отношение на производство и консултации в сферата на козметиката и фармацията. Фирмата създава своя собствена козметична марка: SHIMANI Smart Skincare и е първата в света, която прилага 3-валентно желязо в борбата срещу стареенето. Всички нейни продукти съдържат българска розова вода и са иновативни, качествени и луксозни и успешно се налагат на българския и на световния пазар. Патентованият продукт на фирмата Chelate Repair Complex прониква между влакната от колаген на кожата и предотвратява тяхното слепване, т.е образуването на бръчки. Продуктите с козметичната марка SHIMANI не съдържат парабени, силикони, алергени, петролни деривати, ГМО, изкуствени оцветители и SLS (натриев лаурил сулфат) и се възприемат отлично от потребителите на тази козмтична серия.

 

2-во място с присъждане почетен диплом на БТПП е за Фирма „ИЗИМАТ БГ“, София с  управител Ирина Панева. Основната ѝ дейност чрез сайта www.easymath.bg да развива първата иновативна образователна онлайн платформа в помощ на подготовката  и самоподготовка на ученици по математика. Тя е съставена от два основни модула, които съчетават теоретична и практическа подготовка и се фокусира върху практическата подготовка на децата, чрез решаване на задачи в реално време. Предложени са онлайн тестове за проверка на знанията и подготовка за състезания по математика, с актуална система за оценяване. Сайтът предоставя възможност и за видео обучение, чрез видео уроци. За бизнес модела на проекта Easymath.bg е подадена регистрация на авторски права в  в U.S Copyright office, Вашингтон. САЩ, библиотека на Конгреса на 24.07.2020.  Марката Easymath.bg е регистрирана в Патентно ведомство с рег.№ 109661,"easymath.bg"-комбинирана.  Лектори в платформата са Павел Панев, ученик в 11 клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Александра Чобанова, ученичка в 11 клас в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

3-то място с присъждане на почетен диплом на БТПП е за Фирма „ОНДО СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София, която притежава Свидетелство за регистрация на марка, издадено от Патентно ведомство. Фирма „ОНДО СОЛЮШЪНС“ ООД е с предмет на дейност изготвяне на специализиран софтуер за апарати за анализ на въздуха в селското стопанство и контрол върху светлина, влажност, температура, въглероден двуокис и други показатели в оранжерии и на други земеделски площи.

Номинации в КАТЕГОРИЯТА „НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ“

1-ва награда с присъждане на плакет на БТПП и почетна грамота на БТПП е за Колектив от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН с ръководител проф.ДИМИТЪР КАРАСТОЯНОВ, завеждащ секция „Вградени интелигентни технологии“ в ИИКТ. Проектът е с Наименование: ”ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”. В проекта са използвани общо пет патента. Проектът е предназначен и за слепи хора, като са използвани брайлови екрани и брайлови дисплеи.

2-ро място с присъждане на почетен диплом на БТПП за доц. ГАЛИНА МОМЧЕВА, ръководител на катедра „ИНФОРМАТИКА“ във Варненския свободен университет и доц. СТОЯН ПАВЛОВ от Медицинския университет във Варна. Проектът е с наименование BioMed Varna и представлява междууниверситетска научноизследователска екосистема, която интегрира практики между медицината и компютърните науки. Резултатите от научната дейност на проекта се използват при: тренировка на конволюционни невронни мрежи, трансферно машинно обучение, гръдна компютърна томография, визуални анализи, визуална криптография, компютърно зрение, извличане на данни от процеси и др.

3-то място с присъждане на почетен диплом на БТПП – за екип от Института за зеленчукови култури „Марица“, Пловдив с координатор доц. Д. Ганева. В екипа участват и учени от Германия, в т.ч. от Потсдамския университет и академията „Макс Планк“. Проектът е с наименование „ПлантаСИСТ“ и/или „Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“.

Номинации в Категорията „НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН СТАРТ ЪП“. Тази категория е за първа година в Конкурсите на Съвета по иновации при БТПП.

1.Първа награда с присъждане на плакет на БТПП и почетна грамота на БТПП е за старт ъпа „ТОП ИНОВЕЙШЪН“ ЕООД , със собственик Румен Арсенов. Той автор на няколко изобретения, но в конкурса на Съвета по иновации участва със  своя проект „ИНОВАТИВЕН СОЛАРЕН ПЛАЖЕН ЧАДЪР“. Той служи за: зареждане на мобилен телефон или таблет, охлаждане на напитки, информация за културно-историческите забележителности в близката околност, предотвратяване на инциденти на плажа и др. Налице е прототип на продукта.

2. Втора награда с присъждане на почетен диплом на БТПП е за Божура ФиданскаТя е асистент и докторант в Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия и е част от екип, който е в процес на учредяване на старт ъп „АГРИ СМАРТ ТЕХ ИННОЦЕНТЪР“. Той функционира на базата на проект, който предлага иновативни решения на земеделските производители, използвайки новите „интелигентни“ технологии за изграждане на устойчиво земеделие и опазване на околната среда. AgriSmartTech InnoCentre ще осигури нови курсове за обучение на фермери и всички заинтересовани страни в земеделието, както и ще създаде онлайн платформа за реализация на продукцията селскоскостопанския сектор по отношение на: полските култури, животновъдство, производство на мед и зеленчукопроизводство.

3. Трета награда с присъждане на почетен диплом на БТПП е за старт ъпа Ди Ейч Криейтив Лаб (DH Kreative Lab), с прожект мениджър Людмил Дуридановд-р по философия. Колективът на старт ъпа е разработил два иновативни продукта: митологична игра „Магията на Орфей“ и нов иновативен педагогически метод. Колективът на старт ъпа е мултидисциплинарен, като в него участват преподаватели от Нов български университет и учени от Института по изследване изкуствата при БАН, както и студенти от няколко университети.

В конкурса за най-успешна иновативна фирма Комисията присъди първа награда, една втора награда и една трета награда, в т.ч.:

1-ро място с присъждане на плакет на БТПП и почетна грамота е за Фирма  „СЕНС Корпорейшън“ ЕООД, София с генерален мениджър Станислава Павлова. Тази компания развива дейност по отношение на производство и консултации в сферата на козметиката и фармацията. Фирмата създава своя собствена козметична марка: SHIMANI Smart Skincare и е първата в света, която прилага 3-валентно желязо в борбата срещу стареенето. Всички нейни продукти съдържат българска розова вода и са иновативни, качествени и луксозни и успешно се налагат на българския и на световния пазар. Патентованият продукт на фирмата Chelate Repair Complex прониква между влакната от колаген на кожата и предотвратява тяхното слепване, т.е образуването на бръчки. Продуктите с козметичната марка SHIMANI не съдържат парабени, силикони, алергени, петролни деривати, ГМО, изкуствени оцветители и SLS (натриев лаурил сулфат) и се възприемат отлично от потребителите на тази козмтична серия.

 

2-во място с присъждане почетен диплом на БТПП е за Фирма „ИЗИМАТ БГ“, София с  управител Ирина Панева. Основната ѝ дейност чрез сайта www.easymath.bg да развива първата иновативна образователна онлайн платформа в помощ на подготовката  и самоподготовка на ученици по математика. Тя е съставена от два основни модула, които съчетават теоретична и практическа подготовка и се фокусира върху практическата подготовка на децата, чрез решаване на задачи в реално време. Предложени са онлайн тестове за проверка на знанията и подготовка за състезания по математика, с актуална система за оценяване. Сайтът предоставя възможност и за видео обучение, чрез видео уроци. За бизнес модела на проекта Easymath.bg е подадена регистрация на авторски права в  в U.S Copyright office, Вашингтон. САЩ, библиотека на Конгреса на 24.07.2020.  Марката Easymath.bg е регистрирана в Патентно ведомство с рег.№ 109661,"easymath.bg"-комбинирана.  Лектори в платформата са Павел Панев, ученик в 11 клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Александра Чобанова, ученичка в 11 клас в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

3-то място с присъждане на почетен диплом на БТПП е за Фирма „ОНДО СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София, която притежава Свидетелство за регистрация на марка, издадено от Патентно ведомство. Фирма „ОНДО СОЛЮШЪНС“ ООД е с предмет на дейност изготвяне на специализиран софтуер за апарати за анализ на въздуха в селското стопанство и контрол върху светлина, влажност, температура, въглероден двуокис и други показатели в оранжерии и на други земеделски площи.

Номинации в КАТЕГОРИЯТА „НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ“

1-ва награда с присъждане на плакет на БТПП и почетна грамота на БТПП е за Колектив от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН с ръководител проф.ДИМИТЪР КАРАСТОЯНОВ, завеждащ секция „Вградени интелигентни технологии“ в ИИКТ. Проектът е с Наименование: ”ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”. В проекта са използвани общо пет патента. Проектът е предназначен и за слепи хора, като са използвани брайлови екрани и брайлови дисплеи.

2-ро място с присъждане на почетен диплом на БТПП за доц. ГАЛИНА МОМЧЕВА, ръководител на катедра „ИНФОРМАТИКА“ във Варненския свободен университет и доц. СТОЯН ПАВЛОВ от Медицинския университет във Варна. Проектът е с наименование BioMed Varna и представлява междууниверситетска научноизследователска екосистема, която интегрира практики между медицината и компютърните науки. Резултатите от научната дейност на проекта се използват при: тренировка на конволюционни невронни мрежи, трансферно машинно обучение, гръдна компютърна томография, визуални анализи, визуална криптография, компютърно зрение, извличане на данни от процеси и др.

3-то място с присъждане на почетен диплом на БТПП – за екип от Института за зеленчукови култури „Марица“, Пловдив с координатор доц. Д. Ганева. В екипа участват и учени от Германия, в т.ч. от Потсдамския университет и академията „Макс Планк“. Проектът е с наименование „ПлантаСИСТ“ и/или „Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“.

Номинации в Категорията „НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН СТАРТ ЪП“. Тази категория е за първа година в Конкурсите на Съвета по иновации при БТПП.

1.Първа награда с присъждане на плакет на БТПП и почетна грамота на БТПП е за старт ъпа „ТОП ИНОВЕЙШЪН“ ЕООД , със собственик Румен Арсенов. Той автор на няколко изобретения, но в конкурса на Съвета по иновации участва със  своя проект „ИНОВАТИВЕН СОЛАРЕН ПЛАЖЕН ЧАДЪР“. Той служи за: зареждане на мобилен телефон или таблет, охлаждане на напитки, информация за културно-историческите забележителности в близката околност, предотвратяване на инциденти на плажа и др. Налице е прототип на продукта.

2. Втора награда с присъждане на почетен диплом на БТПП е за Божура ФиданскаТя е асистент и докторант в Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия и е част от екип, който е в процес на учредяване на старт ъп „АГРИ СМАРТ ТЕХ ИННОЦЕНТЪР“. Той функционира на базата на проект, който предлага иновативни решения на земеделските производители, използвайки новите „интелигентни“ технологии за изграждане на устойчиво земеделие и опазване на околната среда. AgriSmartTech InnoCentre ще осигури нови курсове за обучение на фермери и всички заинтересовани страни в земеделието, както и ще създаде онлайн платформа за реализация на продукцията селскоскостопанския сектор по отношение на: полските култури, животновъдство, производство на мед и зеленчукопроизводство.

3. Трета награда с присъждане на почетен диплом на БТПП е за старт ъпа Ди Ейч Криейтив Лаб (DH Kreative Lab), с прожект мениджър Людмил Дуридановд-р по философия. Колективът на старт ъпа е разработил два иновативни продукта: митологична игра „Магията на Орфей“ и нов иновативен педагогически метод. Колективът на старт ъпа е мултидисциплинарен, като в него участват преподаватели от Нов български университет и учени от Института по изследване изкуствата при БАН, както и студенти от няколко университети.


02.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад