Назад

Анкетно проучване във връзка с провеждането на предварителната оценка на финансовите инструменти за следващия програмен период 2021-2027

По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Във връзка с провеждането на предварителната оценка на финансовите инструменти за следващия програмен период 2021-2027 Българската търговско-промишлена палата Ви кани да споделите Вашето мнение и опит чрез кратка анкета. Разработеният онлайн въпросник ще Ви отнеме не повече от 10 минути, а конфиденциалността на Вашите отговори е гарантирана.

Анкетата служи за количествено изследване сред потенциални крайни получатели (фирми), които биха кандидатствали за бъдещи финансови инструменти (ФИ) по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Целта на това проучване е да се изследва нагласата сред потенциалните потребители на ФИ, които биха кандидатствали през следващите години по ОП РЧР.

Ако имате предвид, че чрез ФИ по ОП РЧР се предоставя финансиране на целеви групи - крайни получатели, за които финансирането от частния сектор е ограничено и финансовите продукти, предоставяни чрез ФИ, са съобразени с възможностите и нуждите на целевите крайни получатели и предлагат, в общия случай, облекчени условия, включително по отношение на цената, срока и/или изискванията за обезпечение, то отговорете на въпросите в анкетата  ТУК.

 


02.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад