Назад

В БТПП: Фирмите от Иракски Кюрдистан поддържат интереса си към България, защото страната е входна врата към Европа„Въпреки трудностите за фирмите в момента, Българската търговско-промишлена палата наблюдава положителен отговор от бизнеса, който продължава да търси нови пазари и чуждестранни партньори.“ Това заяви председателя на БТПП Цветан Симеонов при откриването на виртуална среща между палатите на България и Иракски Кюрдистан. Интересът от българска страна към работа с партньори от Иракски Кюрдистан е постоянен. Най-вече в областите: търговия, фармацевтична промишленост, козметична промишленост, информационни технологии и смарт решения, енергетика, химическа промишленост, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

БТПП и партньорите й от Иракски Кюрдистан – ТПП на гр. Ербил, Кюрдистанската ТПП, както и Съюза на вносителите и износителите на Иракски Кюрдистан поддържат традиционни връзки от 2011 г. През 2019 г. БТПП бе домакин на два бизнес форума, организирани с ТПП Ербил и ТПП Багдад. По време на едно от събитията бе подписан меморандум за разбирателство, който предвижда подновяване и засилване на сътрудничеството между търговските палати от двете страни с цел подпомагане на бизнес взаимодействието.

Дара Жалил Кхаят, председател на ТПП на гр. Ербил потвърди, че фирмите от Иракски Кюрдистан също поддържат интереса си към България, тъй като страната е входна врата към Европа, а също така и източник на хранителни стоки и такива от първа необходимост, с оглед на факта, че Иракски Кюрдистан е изключително зависим от вноса им. Дара Кхаят отправи покана към БТПП и представители на българския бизнес да посетят Ербил след възстановяване на нормалната обстановка за пътуване за да задълбочат контактите с местни компании. Освен това ТПП на Ербил заяви желание да сключи меморандум за разбирателство с БТПП, който ще бъде обсъден в най-близко време.

Основните интереси на иракските компании са насочени към търговия, хранителни стоки, строителни материали, фармацевтични и козметични продукти, както и в областта на туризма. Това стана ясно про време на представянията на компаниите от двете страни. Бе изявено желание и за установяване на съвместни компании с цел откриване на производствени бази в Иракски Кюрдистан.

Участници от Иракски Кюрдистан

Участници от България

Подробни представяния направиха Българската агенция за инвестиции, с участието на главния секретар на организацията Ирина Кирова и Мукхлис Салеем, генерален директор на Борда за инвестиции на Иракски Кюрдистан.

Васил Василев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Ербил също се включи активно в събитието, както и съдейства за неговото осъществяване. Той заяви, че Иракски Кюрдистан предоставя много възможности за бизнес, които не са изцяло познати на българските фирми, но е готов да съдейства на бизнеса и в двете посоки. допълнително подпомага нашата работа.

При интерес за установяване на контакти с партньори от Иракски Кюрдистан, можете да се свържете с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничетво и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg и Васил Василев, ръководител СТИВ, Tel: +9647834367595, Mobile: +9647514578615, Mail: v.vasilev@mi.government.bg.

 


30.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад