Назад

Български и молдовски фирми обсъдиха условията за правене на бизнес в двете страни

Търговско-промишлените палати на България и Молдова проведоха онлайн събитие за насърчаване икономическото сътрудничество между двете страни. Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието и подчерта, че бизнес организациите са задължени да функционират и да обслужват фирмите, въпреки настоящите трудности. Логично последствие от няколко месеца блокиране на всякакви стопански дейности е намаляването на износа. Освен това, в резултат от пандемичните мерки, страната ни не бе посетена от милиони чуждестранни туристи и така туристическият сектор бе блокиран.

Сергей Хареа, председател на ТПП на Република Молдова сподели, че пандемията е повлияла на развитието на икономическите отношения между двете страни, а секторът, най-много пострадал в страната е селското стопанство. Молдова очаква намаление на БВП с 5-7 % до края на 2020 г. За да отговори на новите нужди на компаниите ТПП на Република Молдова провежда виртуални събития и обособява много дигитални услуги.

Н.Пр. Анатол Чебук, посланик на Молдова  в България и Н.Пр. Евгени Стойчев, посланик на България в Молдова също подкрепиха събитието и направиха кратки изказвания. Според посланик Чебук обменът на идеи, мнения и опит са отправна точка за оформяне на нови бизнес начинания и създаване на нови партньори. Посланик Стойчев подчерта, че въпреки трудностите пред световната икономика, има интерес, воля и желание за развитие на икономическите връзки между двете страни. Молдова е активен и традиционен икономически партньор на България и трябва да се изследват всички възможности за установяване на нови форми на сътрудничество.

Участниците в събитието – български и молдовски фирми от различни сектори се запознаха с условията за правене на бизнес в двете страни посредством презентации, направени от Нели Станчева, експерт в Българската агенция за инвестиции и Наталия Каленик, зам. председател на ТПП на Р Молдова.

Проведе се и дискусия с обсъждане на теми от интерес за фирмите, които предлагат  храни, напитки, транспортни услуги, експертиза в областта на транспорта, контролни и измервателни системи, енергетика, строителство, лека промишленост – облекла и обувки,  и др. и търсят сътрудничество в химическата промишленост, фармацевтичната промишленост, производството на стъклени изделия, строителството, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и др.


08.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад