Назад

Решение на ISO по предложението за създаване на Технически комитет по социална отговорностБТПП информира своите членове и партньори, че е отложено вземането на решение по предложението на Френската организация по стандартизация AFNOR за създаване на Технически комитет ISO (TC) по социална отговорност за разработване на ISO стандарти, както и за актуализиране на ISO 26000, за юни 2021г.  На своя сесия от 29 септември до 2 октомври т.г. Техническият управителен съвет на ISO (TMB), органът за вземане на решения на Международната организация по стандартизация (International Organization for Standardization), прегледа резултатите от гласуването и коментарите (включително опасения от членове и международни организации, включително Международната организация на работодателите /МОР/ и Международната организация на труда /МОТ), и реши да отложи окончателното решение за 2021 г. TMB също така създава работна група, която да проучи тези опасения и да разработи препоръка относно актуализирането на ISO стандарт 26000.

Напомняме, че БТПП подготви и изпрати становище до Българския институт за стандартизация в подкрепа на позицията на Международната организация на работодателите, което беше уважено и България не подкрепи предложението за създаване на Технически комитет ISO (TC) по социална отговорност за разработване на ISO стандарти и за актуализиране на ISO 26000.

С общите усилия на организациите членки на МОР беше прието решение за отлагане на актуализирането на ISO 26000, което щеше да доведе до нови бюрократични усложнения за компаниите и би разрушило постигнатия до момента компромис по стандарта относно социалната отговорност.

МОТ е основана на 11 април 1919г. Тя е единствената специално създадена международна организация за укрепване на социалните отношения на трипартиен принцип, а като неин член Международно организация на работодателите (МОР) единствено може да представлява интересите на работодателите.

С писмото на БТПП може да се запознаете тук.

 

 

 


06.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад