Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничествоНа заседание на НСТС, провело се на 5 октомври 2020г., беше разгледан Проект за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., определящо условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази принципната подкрепа от страна на Палатата на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Постановление № 151 с мотивите, че е необходимо да се продължат мерките за подкрепа на засегнатите от пандемията КОВИД-19 дружества и сдружения.

Васил Тодоров изказа подкрепа и относно предложените изменения във връзка с продължаването на срока до 31 декември 2020 г. и разширяването на групата от фирми, които могат да се възползват от мярката за запазване на заетостта.

За пореден път от страна на БТПП беше обърнато внимание на недостатъците в ПМС 151/2020г. и необходимостта от разписване на възможност за обжалване на неправомерните откази на комисиите, които разглеждат подадените от предприятията заявления. Предложени бяха съкращаване на сроковете за преглед на документите и изплащане на одобрените суми, както и разписване на изискване за квалификация и образование на членовете на комисиите, които разглеждат заявленията.

При следващ дебат за евентуално удължаване на действието на тази мярка, БТПП планира да постави на обсъждане целесъобразността от 100% компенсиране на възнаграждението на работници, които не работят и които получават същото възнаграждение, както техни колеги, които работят на пълен или непълен работен ден.

С направените предложения и бележки в становището на БТПП може да се запознаете тук.

 

 


06.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад