Назад

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, част от Селскостопанската академия“Дата 23 октомври 2020 г. петък от 13,30 ч.

Място : Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. „Искър”№ 9

Начало на регистрацията 13,00 ч.

Събитието ще е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП съвместно с ръководството на Селскостопанска академия. За доброто протичане на събитието организаторът - Съветът по иновации при БТПП, очаква Вашите потвърждения съответно в срок до 17 ч. на 22.10.2020 г. Заявяване на участие на e-mail: innovationbcci@gmail.com

Към поканата следва и Програмата за събитието

П Р О Г Р А М А

на Кръглата маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“

13,00 ч. – 13,30 ч. Регистрация

13,30 ч. – 13,35 ч. Откриване на Кръглата маса, Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

13,35 ч. – 13,45 ч.  Приветствие, проф. Мартин Банов, Председател на Селскостопанска академия

13,45 ч. – 14,10 ч. проф. д-р Виолета Божанова, Заместник председател на ССА; Уводна лекция: „Растителната селекция като иновационен процес“

14,10 ч. – 14,30 ч. проф. дн Стефан Гандев, Директор на Институт по овощарство, Пловдив, доклад на тема: „Съвременни методи при производството на овощен посадъчен материал“

14,30 ч. – 14,50 ч. доц. д-р Даниела Ганева, доклад на тема: „Наука и иновации в подкрепа на зеленчукопроизводството“

14,50 ч. – 15,10 ч. проф. д-р Живко Кръстанов - Земеделски институт, Стара Загора; Доклад на тема: „Иновации в животновъдството“

15,10 ч. – 15,30 ч. доц. д-р Елица Петрова, Директор на Институт по рибарство и аквакултури, Варна, Доклад на тема: „Проучване на рибните и нерибни ресурси на Черно море - опит и предизвикателства“

15,30 ч. – 15,50 ч. Дискусия

15,50 ч. –  Закриване на Кръглата маса – доц. Йосиф Аврамов

16,00 ч. – 17,00 ч. Церемония по награждаването на победителите в Конкурсите на Съвета по иновации при БТПП за 2019 г. в следните три категории за:

1.Най-успешна иновационна фирма

2.Най-добър иновационен проект

3.Най-перспективен старт ъп

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП


29.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад